นับถอยหลัง 99 วัน พร้อมต้อนรับสมาชิก อกท.ทั่วประเทศ ในงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44


นับถอยหลัง 99 วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการเทพื้นคอนกรีต ปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหน้าแผนกพืชศาสตร์ และปรับระดับพื้นดินบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ตลอดจนลานสนามหญ้าบริเวณแผนกวิชาบริหารธุรกิจ คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันปลูก ขณะนี้ลานสนามหญ้าสวยงาม เขียวขจี พร้อมรับสมาชิก อกท.ทั่วประเทศในงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *