กิจกรรม 47 ปีวันสถาปนาวิทยาลัยฯ กิจกรรมทำบุญตักบาตร การเจริญพุทธมนต์ ถวายสังฆทานเพื่อเป็นศิริมงคลมงคล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และสมาชิกหน่วยลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม 47 ปีวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การเจริญพุทธมนต์ถวายสังฆทานคณะพระสงฆ์จำนวนทั้ง 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลมงคลต่อผู้เข้าร่วมพิธีต่อไป ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่…

https://drive.google.com/…/1ri5O8nYvCr6gon3tOXtdRVjNquk…

#งานประสัมพันธ์วิมยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#วันสถาปนาครบรอบ47ปี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *