สิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนแม่ตืน อ.ลี้ 3 ก.พ. 54

วันไหว้ครู 16 มิ.ย. 54

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 13 ก.ค.54

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 3 ส.ค.54

การแข่งขันกีฬาอาชีวจังหวัดลำพูน 17 ส.ค.54

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ วก.จอมทอง 1-2 ก.ย.54

อกท.หน่วย ครั้งที่ 33 25-27 ต.ค. 54

อบรมค่ายฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 13 -16 ธ.ค.54

ทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 18-19 ธ.ค.54

กีฬาสีภายใน 28 ธ.ค.54

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นนักเรียนโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

แผ่นพับโครงการ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน้า 1
ดาวน์โหลด


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 2
ดาวน์โหลด