http://www.lcat.ac.th/scencebased/logolcat.jpg

http://www.lcat.ac.th/scencebased/head.jpg

http://www.lcat.ac.th/scencebased/science.gif

http://www.lcat.ac.th/scencebased/im.jpg

http://www.lcat.ac.th/scencebased/mm_spacer.gif

  

http://www.lcat.ac.th/scencebased/mm_spacer.gif


 http://www.lcat.ac.th/scencebased/im2.jpgเกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก

หน้าหลักเว็บ วษท.ลำพูน

ความเป็นมาของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักสูตร

คุณสมบัติผู้เรียน

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน


 http://www.lcat.ac.th/scencebased/im2.jpgทั่วไป

รูปภาพกิจกรรม


 http://www.lcat.ac.th/scencebased/im2.jpgสถานศึกษาในโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)


 
 
 

กิจกรรมต่าง ๆ

http://www.lcat.ac.th/scencebased/anigif.gif

http://www.lcat.ac.th/scencebased/im3.jpg

http://www.lcat.ac.th/scencebased/im5.jpg

 

<<กรอกใบสมัครเรียน>>

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

view_resizing_images.jpg

เด็กลำพูนเฟ้นพันธุ์ข้าวและปุ๋ย เพิ่มผลผลิต-ชาวนาไร้หนี้สินnew.gif

view_resizing_images (1).jpg   

แชมพูฟักข้าวเจ้าตูบแสนซน ไอเดีย2นักศึกษาเมืองลำพูนnew.gif

images (4).jpg

รายชื่อที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบโควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2556

 

รายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี

 

56.jpg

ความภาคภูมิใจของนักศึกษา SBTS

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

 

รวบภาพประกอบการฝึกงานของนักศึกษาฐานวิทยาศาสตร์

 

ฝึกงาน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่ จังหวัดน่าน

 

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา

แผ่นพับโครงการ

http://www.lcat.ac.th/scencebased/tv.jpg
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน้า 1
ดาวน์โหลด

http://www.lcat.ac.th/scencebased/tv2.jpg
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 2
ดาวน์โหลด