ผลงานเด่น แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 
ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล
นางสาวนิรวรรณ พรหมเทศ
ทักษะ ตารางคำนวณ
ชนะเลิศอันดับ 2 มาตราฐานเหรียญเงิน
นางสาวพิมพ์อัปสร หอยแก้ว
ทักษะ การสร้างเเละนำเสนอผลงาน
ชนะเลิศอันดับ 1 มาตราฐานเหรียญทอง


นายสิรภพ เทพรองเมือง
ทักษะ การสร้างเเละนำเสนอผลงาน
ชนะเลิศอันดับ 1 มาตราฐานเหรียญทอง


นางสาว ชนาพร ทาจ๊ะ
ทักษะ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
มาตราฐานเหรียญเงิน