ผลงานเด่นครู ปี 2554
ผลงานเด่นครู ปี 2555
ผลงานเด่นครู ปี 2556
ผลงานเด่นนักศึกษา ปี 2555

ผลงานเด่นของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

รูป
ชื่อ-นามสกุล
ทักษที่แข่ง
รางวัลที่ได้รับ
สถานที่แข่งขัน
นางสาวน้ำฝน อุตตมะ
ทักษะนานาชาติ การสาธิตทางวิชาชีพ
มาตรฐานเหรียญทอง
ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35
นายปัณฐนัฐ เขยฟูค
ทักษะนานาชาติ การสาธิตทางวิชาชีพ
มาตรฐานเหรียญทอง
ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35