ผลงานเด่นของครู ปี 2554
ผลงานเด่นของครู ปี 2556
ผลงานเด่นของนักศึกษา ปี 2555
ผลงานเด่นของครู ปี 2555

 

ผลงานความภาคภูมิใจของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

รูป
ชื่อ - นามสกุล
ทักษที่แข่ง
รางวัลที่ได้รับ
สถานที่แข่งขัน
นางสาวอริศรา หวู่ผะ สัมนาผลงานทางวิชาการประเภททดลองวิจัยสาขาทั่วไป มาตรฐานเหรียญทองแดง ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35
นางสาวอบเชย จบูลสรีมงคล ทักษะการผลิตน้ำนมธัญพืช มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35
นางสาวนันทิดา เบียเซ ทักษะการผลิตน้ำนมธัญพืช มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35
นางสาวมุทิตา เงินขาว สัมนาผลงานทางวิชาการประเภททดลองวิจัยสาขาทั่วไป เหรียญทองแดง ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35
นางสาวโยธากานต์ ลูหะ ทักษะการผลิตใส้กรอกจากเนื้อไก่ มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35
นางสาวธิดา มาเยอะ ทักษะการผลิตใส้กรอกจากเนื้อไก่ เหรียญทอง ระดับภาค ที่ วษท.พะเยา ครั้งที่ 35