น.ส.ปิยฉัตร  ศรีสัตบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิสัยทัศน์

รักการเรียนรู้
มุ่งสู่เทคโนโลยีอาหาร ปฏิบัติด้วยความชำนาญ

 

 

ภาพกิจกรรม
ผลงานเด่นของแผนก
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
นักศึกษา
บุคลากร
หน้าแรก