การอบรมโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางศรีนครินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เปิดการอบรมโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีนายฐิติพงศ์ ปัญญาคำ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางพชรกร ปัญญาคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรในการอบรมโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบมีส่วนร่วม ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

งานประสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :