หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ
โดย : webmaster
อ่าน : 364
เสาร์์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 1  รายการ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.  ประกาศประกวดราคา
2.  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน
3.  ปร.4
5.  ปร.5
 ***หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไชต์กรมบัญชีกลางทาง www.gprocurement.go.th