หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
โดย : webmaster
อ่าน : 331
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ประจำปีงบประมาณ 2562  (เพิ่มเติม)

  เพิ่มเติม วันเข้าอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน เตรียมแผนการเรียนรู้ สื่อ ภาพประกอบ แบบฝึกหัด

ก่อนเรียน หรือหลังเรียน เพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์ด้วย