หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ : เชิญชวนประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบบเครื่อข่าย จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) ดังนี้
โดย : webmaster
อ่าน : 514
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เชิญชวนประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบบเครื่อข่าย จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ดังนี้

1.  ประกาศ

2.  คุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย

3.  ร่างประกาศประกวดราคา

4.  ร่างเอกสารประกวดราคา