ชื่อ - นามสกุล :นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0892764300
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :