ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิพภาพร จงภักดี
ตำแหน่ง :ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0899532584
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา