ชื่อ - นามสกุล :นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0811128313
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา