ชื่อ - นามสกุล :นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0941497174
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา