ชื่อ - นามสกุล :นายแสวง ทาวดี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการเชียวชาญ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ที่อยู่ :
Telephone :0819500217
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1