ชื่อ - นามสกุล :นางขนิษฐา โสภานนท์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา