: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 18/11/------ : :


สี่
ชื่อ-นามสกุล : 
นายประสิทธิ์  สว่างมณีเจริญ
ชื่อเล่น : 
สี่
วันเกิด : 
18 พ.ย. ------
อายุ : 
56
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Prasit250418@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
103หมู2ต.บ่อทอง
อำเภอ : 
ทองแสนขัน
จังหวัด : 
อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ : 
53230
เบอร์โทรศัพท์ : 
081_9714792
กำลังศึกษาที่ : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ทำงาน : 
สนง.เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
งานอดิเรก : 
จัดสวนหย่อม,เกษตรอินทรีย์