: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 10/6/2541 : :


มะปราง
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวสุภาพร  วงงิ้ว
ชื่อเล่น : 
มะปราง
วันเกิด : 
10 มิ.ย. 2541
อายุ : 
18
เพศ : 
E-mail : 
wsupapron@gmail.com
Homepage : 
http://gg/gg/supapron66
ที่อยู่ : 
124
อำเภอ : 
แม่ทา
จังหวัด : 
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 
51170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0631131506
กำลังศึกษาที่ : 
วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :