: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 2/1/2538 : :


มิ้น
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวตติยาพร  โล่ห์แจ่ม
ชื่อเล่น : 
มิ้น
วันเกิด : 
2 ม.ค. 2538
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
love_23390@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :