: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 17/9/2540 : :


บีบี
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวนภา  กิตติศรีมาโนชญ์
ชื่อเล่น : 
บีบี
วันเกิด : 
17 ก.ย. 2540
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
grandnapha005@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
18 ม.2 ต.เสาหิน
อำเภอ : 
แม่สะเรียง
จังหวัด : 
แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 
58110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0622476530
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :