: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 8/2/2538 : :


ส้มโอ
ชื่อ-นามสกุล : 
ลักษิกา  ทรัพย์สมบัติ
ชื่อเล่น : 
ส้มโอ
วันเกิด : 
8 ก.พ. 2538
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
Luksika_1995@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
แม่ทา
จังหวัด : 
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 
51140
เบอร์โทรศัพท์ : 
-
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :