[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
7 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
200 คน
สถิติเดือนนี้
2046 คน
สถิติปีนี้
53047 คน
สถิติทั้งหมด
77452 คน
IP ของท่านคือ 54.162.169.45
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : Administrators
เข้าชม : 327
จันทร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยจัดกิจกรรมการดำเนินงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความรักความสามัคคีในหมู่คณะ คุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ ให้มีความมั่นคงทางจิตใจ มีภูมิคุ้มกัน จากอบายมุขทั้งปวง
ระหว่างวันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560


กิจกรรมละลายพฤติกรรม สันทนาการ และแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม ค่านิยม 12 ประการ


ฐานที่ 1 กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ


ฐานที่ 2 กิจกรรมฐานประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสื่อสารภาษาอังกฤษ


ฐานที่ 3 กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยมข้อที่ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ค่านิยมข้อที่ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม


ฐานที่ 4 กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยมข้อที่ 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ค่านิยมข้อที่ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม


ฐานที่ 5 กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยมข้อที่ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ค่านิยมข้อที่ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน


ฐานที่ 6 กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยมข้อที่ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
ค่านิยมข้อที่ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่


ฐานที่ 7 กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยมข้อที่ 9. มีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ค่านิยมข้อที่ 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


ฐานที่ 8 กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยมข้อที่ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
ค่านิยมข้อที่ 12. นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง


ผลงานนักศึกษาจากการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ฐานค่านิยม 12 ประการ

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560


กิจกรรมทำวัตรเช้า และบรรยายธรรม โดยลุงหนามหมู บ้านจำตาเหิน ณ หอประชุมสุริยะ


กิจกรรมสันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ กับคณะกรรมการดำเนินงาน ณ หอประชุมสุริยะ


กิจกรรมการแสดงประจำกลุ่ม


การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และชักกะเย่อ สัมพันธ์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.