[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/ต.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 4) ( 19 / )
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 4 )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ส.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 ( 125 / )
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3) ( 193 / )
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2 ) ( 285 / )
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2 )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.พ./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ ( 380 / )
    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ม.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1 ) ( 389 / )
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1 )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ม.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ ( 441 / )
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ม.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ ( 397 / )
    เชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 478 / )
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 549 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>