[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
235 คน
สถิติเดือนนี้
3732 คน
สถิติปีนี้
22241 คน
สถิติทั้งหมด
46646 คน
IP ของท่านคือ 54.196.86.89
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ภาพบรรยากาศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา VEC Robot Contest 2015[ อ่าน : 1098 ] [ 29/เม.ย./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา VEC Robot Contest 2015 ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2558 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557[ อ่าน : 3471 ] [ 2/มี.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จบประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมสุริยะ
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม[ อ่าน : 3801 ] [ 20/ก.พ./2558 ]
    ด้วยกรรมสรรพสามิตได้จัดทำ  “โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”  โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม” ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมสรรพสามิตกับสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นศูนย์กลาง ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคสุรา ยาสูบ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  พร้อมทั้งจัดเก็บเป็นคลังความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้แบ่งปัน รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย “สรรพสามิต จิตอาสา” จากบุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิต ทำหน้าที่ดำเนินภารกิจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กรมสรรพสามิตรทราบ โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งเสพติดที่เข้มแข็ง ซึ่งกรมสรรพสามิต ได้กำหนดให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นศูนย์การเรียนรู้สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 
โครงการการอบรมสร้างเสริมความรู้เยาวชนในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558[ อ่าน : 1031 ] [ 20/ก.พ./2558 ]
     ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเรื่อง  โครงการการอบรมสร้างเสริมความรู้เยาวชนในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสุรา และยาสูบ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตลดละเลิกสุราในกลุ่มเยาวชน และส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานลดละเลิกสุรา และยาสูบ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวิทยาลัยที่เข้าร่วม ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กลุ่มเป้าหมาย 160 คน ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ 16 ม.ค.58[ อ่าน : 3348 ] [ 19/ม.ค./2558 ]
    อาชีวะสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ ในอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
วันครู ประจำปี 2558[ อ่าน : 3559 ] [ 19/ม.ค./2558 ]
    เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ วันครู ปี 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่[ อ่าน : 3347 ] [ 13/ม.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ พร้อมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557[ อ่าน : 3109 ] [ 13/ม.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดนั้น จึงได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2557 และกำหนดจัดงานวัน Sport Day ขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี[ อ่าน : 2991 ] [ 13/ม.ค./2558 ]
    กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2558 ภายใต้ หัวข้อ “120 วัน คืนฟ้าใส อากาศบริสุทธิ์ ให้ชุมชน” 
พิธีมอบงินทุนสนับสนุนนักศึกษาทวิภาคี เบทาโกร[ อ่าน : 1132 ] [ 25/ธ.ค./2557 ]
    เนื่องด้วยเครือเบทาโกรได้ร่วมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดทำหลักสูตรในรูปแบบทวิภาคี โดยมีการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 1 ภาคเรียน และเคือเบทาโกรได้มีสวัสดิการมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน 20 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 -> [จำนวน 76 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>