[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
235 คน
สถิติเดือนนี้
3732 คน
สถิติปีนี้
22241 คน
สถิติทั้งหมด
46646 คน
IP ของท่านคือ 54.196.86.89
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 [ อ่าน : 1790 ] [ 14/ธ.ค./2558 ]
    ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 โดวยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงพระคุณของบิดา รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคี สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ณ หอประชุมสริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างศิษย์เก่าแม่ทา รุ่น 5 ร่วมกับ อาจารย์และศิษย์บรรจุบัน[ อ่าน : 2072 ] [ 2/ธ.ค./2558 ]
    ด้วยชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่ทา รุ่นที่ 5 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเข้าศึกษาดูงานและเข้าพบเพื่อแสดงมุฑิตาจิต ต่อครูบาอาจารย์ของบรรดาศิษย์เก่าเกษตรแม่ทา รุ่นที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างศิษย์เก่าแม่ทา ร่วมกับ อาจารย์และศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2558[ อ่าน : 1984 ] [ 2/ธ.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา[ อ่าน : 2296 ] [ 5/พ.ย./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครู และนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้เรียนรู้และเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง การขับขี่อย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจในระหว่างวันพุธที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘[ อ่าน : 329 ] [ 5/พ.ย./2558 ]
    ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคมของทุกปี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จะจัดงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ร.5 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
งานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยลำพูน ครั้งที่ 37[ อ่าน : 4619 ] [ 14/ต.ค./2558 ]
    องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานในรอบ 6 ปี[ อ่าน : 882 ] [ 29/ก.ย./2558 ]
    ในวันที่ 24 กันยายน 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเป็นผู้นำเสนอผลงานที่ผ่านมาในรอบ 6 ปี ของโครงการฯ ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง และทีมงาน และร่วมรับฟังการนำเสนอโมเดลการพัฒนาจัดการศึกษาแบบ PjBL+ STEM บนฐานการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อสอดรับกับกระบวนการผลิตตัวป้อนที่มีคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัย "ตามหลักการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ...Hands-on"
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน[ อ่าน : 805 ] [ 29/ก.ย./2558 ]
    ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูน ได้ออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอแม่ทา ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำทีมโดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558[ อ่าน : 3044 ] [ 19/ส.ค./2558 ]
    โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558 “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day)
การดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา[ อ่าน : 2722 ] [ 10/ส.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 -> [จำนวน 76 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>