[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
46 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
200 คน
สถิติเดือนนี้
4086 คน
สถิติปีนี้
4086 คน
สถิติทั้งหมด
28491 คน
IP ของท่านคือ 54.234.0.2
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กีฬาสีภายใน (Sport Day) ปีการศึกษา 2558[ อ่าน : 2265 ] [ 26/ม.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือกในวันที่ 11 – 19 มกราคม 2559 และกำหนดการจัดงานวัน Sport Day ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ตามนโยบายให้สถานศึกษาสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง[ อ่าน : 662 ] [ 26/ม.ค./2559 ]
    ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวต้อนรับคณะทำงาน (Lamphun Team) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พบปะกับนักเรียน ตามโครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 
16 มกราคม วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559[ อ่าน : 2032 ] [ 21/ม.ค./2559 ]
    เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร วันครู 16 มกราคม 2559 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน *วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง *วิทยาลัยเทคนิคลำพูน * วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง * วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และ* วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559[ อ่าน : 607 ] [ 19/ม.ค./2559 ]
     ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 58[ อ่าน : 2641 ] [ 25/ธ.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ และส่งท้ายปีเก่า ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทุกคนทำงานเป็นทีมและร่วมกันทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเป็นลำดับขั้นตอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และกล้าแสดงออกในเรื่องที่ดีอีกด้วย
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการทวิภาคีเบทาโกร และประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีเบทาโกร รุ่นที่ 4[ อ่าน : 1974 ] [ 25/ธ.ค./2558 ]
    พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการทวิภาคีเบทาโกร และประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีเบทาโกร รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนสืบเนื่องจากเครือเบทาโกรได้จัดทำโครงการทวิภาคีเบทาโกร ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และเครือเบทาโกรมีสวัสดิการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ ทั้งในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”[ อ่าน : 547 ] [ 15/ธ.ค./2558 ]
    กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ[ อ่าน : 621 ] [ 14/ธ.ค./2558 ]
    โครงการ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ”  ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ  ลานองค์พระและรูปหล่อพญายีบา ซึ่งวิทยาลัยได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าไปดำเนินงานในการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ให้สวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษา ทำให้สังคมอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ[ อ่าน : 1737 ] [ 14/ธ.ค./2558 ]
    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ รวมทั้ง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อำเภอแม่ทาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 [ อ่าน : 1662 ] [ 14/ธ.ค./2558 ]
    ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 โดวยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงพระคุณของบิดา รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคี สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ณ หอประชุมสริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/8 -> [จำนวน 75 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>