[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การอบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์คนดีบริการสังคมป้องกัน COVID-19[ อ่าน : 13 ] [ 27/มี.ค./2563 ]
    วันที่ 27 มี.ค.2563) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วมรับการอบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์คนดีบริการสังคมป้องกัน COVID-19 โดยมีวิทยากร 2ท่าน นายนัฐพงษ์ คำภีระ  และนางสาวกิติยา ศรีจันทร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เข้าเยี่ยมชมดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ ห้องประชุมสุริยะ [ อ่าน : 22 ] [ 21/มี.ค./2563 ]
    วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เข้าเยี่ยมชมดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ ห้องประชุมสุริยะ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ได้แก่ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยปศุสัตว์จังหวัดลำพูน นายอำเภอแม่ทา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นอกจากนั้นก่อนเข้าห้องประชุมได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่ทาช่วยตรวจวัดไข้เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โควิด-19 ก่อนเข้าห้องประชุม การเยี่ยมชมครั้งนี้ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและนโยบายที่สำคัญด้านการปศุสัตว์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษา และเกษตรกรทั่วประเทศ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเห็นความสำคัญกับวิทยาลัยแห่งนี้ และขอขอบคุณสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่ทาที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจวัดไข้ในครั้งนี้

จัดประชุมครูและบุคลากร วษท.ลำพูน สร้างความตระหนัก การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19 และเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเอง [ อ่าน : 11 ] [ 21/มี.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2563  ท่านผู้อำนวยการแสวง  ทาวดี  ได้จัดประชุมครูและบุคลากร วษท.ลำพูน สร้างความตระหนัก การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19 และเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเอง การรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.รอบที่ 4 เพื่อจัดทำแผนพัฒนายกระดับการจัดการอาชีวศึกษา และรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 (ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ในเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดการนำเสนอผลงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับสถานศึกษาในระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรม ดิเอมเพส จ.เชียงใหม่[ อ่าน : 58 ] [ 21/มี.ค./2563 ]
    (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563) ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ระดับชั้นปวช1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดการนำเสนอผลงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับสถานศึกษาในระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรม ดิเอมเพส จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 (ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งขันต่อในระดับประเทศ
https://youtu.be/PIO8L8d5ocg
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย "โครงการกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) [ อ่าน : 6 ] [ 18/มี.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย "โครงการกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มของคณะครูและผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร" แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประจำปีการศึกษา2562[ อ่าน : 35 ] [ 27/ก.พ./2563 ]
    เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร" แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประจำปีการศึกษา2562  ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) จำนวน  17  คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  94  คน และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน
ทำบุญวิทยาลัยฯ ครบรอบ 41 ปี และทำบุญอาคาร - แฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น[ อ่าน : 73 ] [ 24/ก.พ./2563 ]
    

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.29 น. นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีทำบุญวิทยาลัยฯ ครบรอบ 41 ปี (14 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในพิธี มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 แห่ง ภายในวิทยาลัย จากนั้น เวลา 09.49 น. ทำบุญอาคาร - แฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ภายในพิธีประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ อาคาร - แฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน

ยินดีต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง พร้อมคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อมาเยี่ยมชมและให้นโยบายต่างๆด้านการศึกษาที่สำคัญ ณ ห้องประชุมชั้นสองอาคารอเน[ อ่าน : 32 ] [ 6/ก.พ./2563 ]
    วันที่ 6 ก.พ.2563 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง พร้อมคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อมาเยี่ยมชมและให้นโยบายต่างๆด้านการศึกษาที่สำคัญ ณ ห้องประชุมชั้นสองอาคารอเนกประสงค์ ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผลงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน  รับฟังผลการดำเนินโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  และเยี่ยมชมโครงการพิเศษ Smart fram ขอขอบคุณท่านด้วยความยิ่นดียิ่ง

การจัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน[ อ่าน : 27 ] [ 6/ก.พ./2563 ]
    เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีการจะประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตร และการส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ทา สู่เป้าหมาย"แม่ทาเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง"[ อ่าน : 10 ] [ 5/ก.พ./2563 ]
    เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563 วษท.ลำพูน ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ทา สู่เป้าหมาย"แม่ทาเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง"ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนกับอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน(โดยนายโยธิน ประสงค์ความดีนายอำเภอแม่ทา) ณ หอประชุมอำเภอแม่ทา ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆคน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>