[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
เกษตรลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
58 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
218 คน
สถิติเดือนนี้
3857 คน
สถิติปีนี้
32495 คน
สถิติทั้งหมด
56900 คน
IP ของท่านคือ 54.161.40.41
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561[ อ่าน : 21 ] [ 25/มิ.ย./2561 ]
               วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน  ได้จัดพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  โดยมีรองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์   รอดเกลี้ยง เป็นประธานในพิธี
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561[ อ่าน : 43 ] [ 25/มิ.ย./2561 ]
    วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  นายแสวง   ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครูภายในกิจกรรมมีการทำพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวิทยาลัยฯ และกราบอาราธนาพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล จากนั้นได้เข้าสู่พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู  บุคลากร นักศึกษาและตัวแทนจากศิษย์เก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
โครงการเปิดโลกอาชีพ (Open House) “จุดประกายคิด ชีวิตเกษตร”[ อ่าน : 169 ] [ 23/ก.พ./2561 ]
    วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกอาชีพ (Open House) “จุดประกายคิด ชีวิตเกษตร” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพ (Open House) “จุดประกายคิด ชีวิตเกษตร” และร่วมเปิดศูนย์ Fix It Center Thailand 4.0 โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมภายในซุ้มนิทรรศการของสาขางานต่างๆ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สาธิตการเหวี่ยงบ่วงบาศ การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การจัดสวนถาด บริการฉีดยาพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข ฉีดยากำจัดเห็บสุนัขฟรี บริการซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องใช้ในครัวเรือน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 80 คันแรก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียอาชีวศึกษา(ปตอ.)[ อ่าน : 146 ] [ 17/ม.ค./2561 ]
    
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และนายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียอาชีวศึกษา(ปตอ.)
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนโดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นายสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้กล่าวให้กำลังใจนักเรียน พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้แก่นักเรียน
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560[ อ่าน : 395 ] [ 25/ธ.ค./2560 ]
    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมทวิภาคี เครือเบทาโกร[ อ่าน : 65 ] [ 17/ธ.ค./2560 ]
    พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักศึกษาทวิภาคี เครือเบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมแนะแนว และสอบสัมภาษณ์ บริษัทเบทาโกร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม[ อ่าน : 49 ] [ 17/ธ.ค./2560 ]
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ สถาบัน Institte of Technical Eduucation : ITE วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ร้านอาหาร บ้านปี้เฮือนน้อง จังหวัดลำพูน
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ[ อ่าน : 56 ] [ 14/ธ.ค./2560 ]
    
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ สถาบัน Institte of Technical Eduucation : ITE

โดยในระหว่างวันที่ 10 - 23 ธันวาคม 2560 สถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Eduucation : ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้จัดส่งครู และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในวิชาชีพ ระหว่างครู บุคลากร และนักศึกษาของทั้งสองระเทศ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ อ่าน : 412 ] [ 25/ก.ค./2560 ]
    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
การรับรายงานตัว ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ อ่าน : 589 ] [ 2/มิ.ย./2560 ]
              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 1๗ พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่อง กฎระเบียบ สวัสดิการ การเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 -> [จำนวน 78 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>