[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการชมรมวิชาชีพพร้อมครูที่ปรึกษาและลูกเสือ วษท.ลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่..สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี [ อ่าน : 4 ] [ 28/ม.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา13.30 น.องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)หน่วยลำพูน ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการชมรมวิชาชีพพร้อมครูที่ปรึกษาและลูกเสือ วษท.ลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่..สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ. ห้องประเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ท่านนายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน และคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอแม่ทา กาชาดอำเภอแม่ทา เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจนายธนพล สมาชิกอกท.หน่วยลำพูน นักศึกษาทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ[ อ่าน : 10 ] [ 24/ม.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ท่านนายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน และคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอแม่ทา  กาชาดอำเภอแม่ทา  เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจนายธนพล  สมาชิกอกท.หน่วยลำพูน นักศึกษาทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดการสัมมนา การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทวีพีเอฟกรุ๊ปจำกัด[ อ่าน : 10 ] [ 24/ม.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดการสัมมนา การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทวีพีเอฟกรุ๊ปจำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับ ครูฝึกในสถานประกอบการและครูในแผนก วิชาสาขาสัตวศาสตร์ ให้การแนะนำและปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ ในการทำงานร่วมกับบริษัท
วีพีเอฟกรุ๊ปจำกัด ต่อไป

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการแสวง ทาวดี มอบเกียรติบัตรเกี่ยวกับการดำเนินการการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ ประจําปีการศึกษา 2563[ อ่าน : 11 ] [ 24/ม.ค./2564 ]
    

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการแสวง  ทาวดี มอบเกียรติบัตรเกี่ยวกับการดำเนินการการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ ประจําปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนักศึกษา ให้มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  ต่อไป
ผล
แข่งขัน"งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 

มอบเกียรติบัตรเกี่ยวกับการดำเนินการการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ ประจําปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูบุคลากรมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียนนักศึกษา ต่อไป

ผลการแข่งขัน
       สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านพลังงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1มาตรฐานเหรียญทอง
       สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1มาตรฐานเหรียญทอง
       สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรชนะเลิศอันดับ 1เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนประกวดระดับภาค
 
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
       ระดับปวช.
ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ผลงานได้รับรางวัล2 ผลงานคือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เป็นตัวแทนเข้าร่วมในระดับภาค
       ระดับปวส.
ส่งเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ผลงานได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทองได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
จัดประชุม ให้กับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน เพื่อเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 /2564 และมอบเกียรติบัตรให้กับ ครูบุคลากรเจ้าหน้าที่[ อ่าน : 10 ] [ 24/ม.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนโดยท่านผู้อำนวยการแสวง ทาวดีจัดประชุม ให้กับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน เพื่อเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 /2564 และมอบเกียรติบัตรให้กับ ครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันครูประจำปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรเกี่ยวกับการดำเนินการการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ ประจําปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูบุคลากรมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียนนักศึกษา ต่อไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ K-Farm ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 [ อ่าน : 25 ] [ 15/ม.ค./2564 ]
    วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ K-Farm “การพัฒนาเกษตรกรไทยด้วยกระบวนการทางการศึกษา” โดยการถ่ายทำของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้ เป็นตัวแทนของศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการเกษตร “เพชรเกษตรแม่ทา”

ท่านศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึพัฒกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และมอบแนวทางการนาแนะนำการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างเกษตรกรมืออาชีพแบบครบวงจร [ อ่าน : 51 ] [ 12/ม.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น ท่านศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และมอบแนวทางการพัฒนาแนะนำการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างเกษตรกรมืออาชีพแบบครบวงจร และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ไร่  1 แสน เกษตรปราณีต โดยมีท่านผู้อำนวยการ แสวง ทาวดี พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับ

ประชุมทีมงานสวัสดิการพยาบาลและหอพักหาแนวทางร่วมกัน ปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ให้เป็นไปตามประกาศของ สบค.จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 33 ] [ 6/ม.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประชุมทีมงานสวัสดิการพยาบาลและหอพักหาแนวทางร่วมกัน ปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ให้เป็นไปตามประกาศของ สบค.จังหวัดลำพูน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร รวมทั้งผู้ที่จะมาติดต่อราชการ รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติต่อไป

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมกับ จนท.รพ.แม่ทา และเครือข่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและ ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์โรค Covid-19[ อ่าน : 29 ] [ 5/ม.ค./2564 ]
    วันที่  5  มกราคม 2564 นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมกับ จนท.รพ.แม่ทา และเครือข่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและ ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์โรค Covid-19 ตรวจสอบกับผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น และการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่

คณะครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันดินโลกปี 2563 "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน "Keep soil, alive, protect soil biodiersity"[ อ่าน : 80 ] [ 24/ธ.ค./2563 ]
    วันที่  24 ธันวาคม  2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำคณะครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันดินโลกปี 2563 "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน "Keep soil, alive, protect soil biodiersity"  โดยมีท่านผู้อำนวยการ แสวง ทาวดี เป็นประธานในพิธี ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทะลายของดิน และหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน ณ แปลงดินด้านหน้าโครงการชีววิถีฯ #worldsoilday
กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 -> [จำนวน 226 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>