[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564

2.   
ขณะนี้มีศิษย์เก่าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 66 ท่าน

รูปภาพ
 
ชื่อ
เพศ
ทักทาย
จบปี
สถานภาพ
อรรถพล สุขใจ [ต้อ] ชาย สวัสดีครับ  2541 ทำงานแล้ว
กมล ชูสกุลพนา [เป๊ก] ชาย หวัดดีครับเพื่อนๆยังไม่ลืมกันนะ 2548 ทำงานแล้ว
อรทัย ใจป้อ [อ้อย] หญิง 2532 ทำงานแล้ว
กมล ชูสกุลพนา [ป๋อ] ชาย สวัดดีครับ 2548 ทำงานแล้ว
ธนิดา คำสิงห์ [ฝน] หญิง สวัสดีเจ้าเลขานุการรุ่นนายกฉัตรชัยเน้อเจ้า 2551 ไม่มีข้อมูล
ผัสฎางค์ แก้วเสมอตา [Dang] ชาย 2525 ไม่มีข้อมูล
นุช​จ​รี​ย์​ สายป้อง [นุช] ชาย 2542 ทำงานแล้ว
อนุรักษ์ ตันตรา [นุ] ชาย 2547 ไม่มีข้อมูล
นายประสิทธิ์ สว่างมณีเจริญ [สี่] ชาย คิดถึงสถาบันฯพี่ เพื่อน และน้องๆทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษา ของ วทษ.ลำพูนทุกท่านทุกคน ตลอดจ 2524 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ คลิ๊กเพื่อทำการCopy YAHOO คลิ๊กเพื่อทำการ Copy QQ อรัญญา ติโต๊ะ [อิ๋ว] หญิง คิดถึงครู อาจารย์ทุกๆคนมากๆค่ะ คิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆทุกๆคนที่สุด อยากกลับไปเรียนด้วยกันอีกครั้ 2553 ไม่มีข้อมูล
นายเสาร์มล มานพชัย [ไมค์] ชาย 2558 ไม่มีข้อมูล
นายสุรพล นิธิพฤฒิกุลธร [วิว] ชาย 2558 ไม่มีข้อมูล
นาย พนา พลอยทองเด่น [ถิ่ง] ชาย ---- ไม่มีข้อมูล
นางสาวสุภาพร วงงิ้ว [มะปราง] หญิง ---- กำลังศึกษา
นางสาวรัชนี เหมาะที [นีย์] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นางสาวชไมพร บูชาพุทธเลิศล้ำ [บิว] หญิง ---- กำลังศึกษา
นางสาวอรนิสา วังงิ้ว [ทราย] หญิง ---- กำลังศึกษา
นางสาวอรนิสา วังงิ้ว [ทราย] หญิง ---- กำลังศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ด่านปัญญา [ซู] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นางสาว ศิริรัตน์ แซ่พ่าน [ฝน] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
สาวิตรี มาเยอะ [มิ้นตื] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นางสาวมยุรี เมอแล [เดย์] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นางสาวยุวดี เมืองแก้ว [พีช] หญิง 2559 กำลังศึกษา
นางสาวเมตตา เฉิดโฉมฉาย [ปางฟู] หญิง 2559 กำลังศึกษา
นางสาวมาลี ปะยี [มิว] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นางสาว ยุรพร เจริญประเสริฐศรี [มิ้นท์] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นายชูศักดิ์ แซ่ย้าง [ชู] ชาย 2559 กำลังศึกษา
รุ่งฟ้า ตันเส้า [ฟ้า] ไม่แน่ใจ 2559 กำลังศึกษา
ปาลิตา ขวัญเพ็ชเก็จมณี [ปุ้ย] ชาย 2559 กำลังศึกษา
มงคล พงค์พนาภักดี [จืด] ชาย 2559 ไม่มีข้อมูล
นิกร ธนูรัตนชาญชัย [กร] ชาย 2559 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ คลิ๊กเพื่อทำการCopy YAHOO คลิ๊กเพื่อทำการ Copy QQ อำนวย พลเตโชดม [นวย] ชาย mmm 2555 กำลังศึกษา
นางสาวนภา กิตติศรีมาโนชญ์ [บีบี] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นางสาวจินดา เดชก้องพสุธา [ไฝ] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
นางสาวจินดา เดชก้องพสุธา [ไฝ] ชาย 2559 ไม่มีข้อมูล
กนกทิพย์ แสงดวงเดิือน [กาน] หญิง 2559 ไม่มีข้อมูล
กณิกา เยเซาะ [แนน] หญิง 2559 ทำงานแล้ว
นางสาว พิมพ์ผกา เดชศรีมงคล [พิมพ์] หญิง 2559 กำลังศึกษา
กาญจนา ยูโด๊ะ [ผึ้ง] หญิง 2559 กำลังศึกษา
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ คลิ๊กเพื่อทำการCopy YAHOO คลิ๊กเพื่อทำการ Copy QQ นายสุรชัย ธิติพิมาน [ดี] ชาย สวัสดีพี่น้องเกษตรทุกๆท่านครับ 2555 ทำงานแล้ว
นัฐชนนท์ กำปั่นทอง [ฟิวส์ โคบาลเมืองลี้] ชาย สวัสดีครับ 2555 ทำงานแล้ว
นายทรงวุฒิ ขวัญวงศ์ [โป๋] ชาย อุตสาหรรมเกษตร รุ่น 1 2538 ทำงานแล้ว
เอกลักษณ์ บรรจงเสนา ณ อยุธยา [อั๋น] ชาย 2549 ไม่มีข้อมูล
ปริญญา สายนวล [บาร์] ชาย 2558 ไม่มีข้อมูล
กฤษฎา กาวิชัย [เต๋า] ชาย สวัสดีพีน้อง ชาวเกษตรแม่ทา 2558 กำลังศึกษา
นพดล อินถา [ไอซ์] ชาย    2558 ไม่มีข้อมูล
นายอนันตสิทธิ์ ยะเปี้ย [บอล] ชาย 2558 ไม่มีข้อมูล
อรกานต์ ยืนยงรักษา [เฟย์] หญิง 2558 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ คลิ๊กเพื่อทำการCopy YAHOO คลิ๊กเพื่อทำการ Copy QQ นางสาวอบเชย วิบูลศรีมงคล [บี] หญิง 2557 กำลังศึกษา
น.ส.สุมาลี ยาแปงกู่ [เป๊ก] หญิง สวัสดี!! สมาชิ อกท.หน่วยลำพูน 2558 กำลังศึกษา
น.ส.กนิปกดาฬ ศุภจิตรสวัสดิ์ [แฟกซ์] หญิง 2555 ไม่มีข้อมูล
พนา พลอยทองเด่น [ถิ่น] ชาย ---- กำลังศึกษา
ดำริ โชติธารา [ตุ๋ย] ชาย หวัดดีทุกคนคับ * v * 2552 ไม่มีข้อมูล
สรศักดิ์ จาไชย [เนส] ชาย 2555 กำลังศึกษา
นางสาววิชุดา คำมานิต [หวาน] หญิง ---- ไม่มีข้อมูล
วิทยา สงวนศักดิ์ [wit] ชาย ถึงอยู่ไกล แม้นานวัน ยังผูกพัน มีใจรักเกษตรแม่ทาเสมอ 2525 ทำงานแล้ว
ลักษิกา ทรัพย์สมบัติ [ส้มโอ] หญิง 2555 กำลังศึกษา
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ คลิ๊กเพื่อทำการCopy YAHOO คลิ๊กเพื่อทำการ Copy QQ นางสาวน้ำฝน อุตตมะ [ฝน] หญิง - 2556 ไม่มีข้อมูล
ประสิทธิ์ พังคาพนา [เด้ะ] ชาย 2551 ไม่มีข้อมูล
นายธิติ เมฆลา [ออม] ชาย 2556 กำลังศึกษา
เฉลิมชาติ สุภาศรี [บอย] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวตติยาพร โล่ห์แจ่ม [มิ้น] หญิง 2555 กำลังศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ หินแยง [ปุ๊กปิ๊ก] หญิง 2555 กำลังศึกษา
น.ส.บุษญา ขาวงาม [อิ๋ว] หญิง <span style="font-size:12px;">คิดถึงอาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆน้องๆทุกคนค่ะ</span> 2550 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ คลิ๊กเพื่อทำการCopy YAHOO คลิ๊กเพื่อทำการ Copy QQ สมชัย เพ็ญทนุพงศ์ [จุ้น] หญิง สวัสดีครับ 2555 กำลังศึกษา
นายสุริยงค์ สุริยะใจ [ผักป้อม] ชาย 2551 ไม่มีข้อมูล

 [ ลงทะเบียนศิษย์เก่า ]   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7