[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
ขณะนี้
คน
สถิติวันนี้
คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
คน
สถิติเดือนนี้
คน
สถิติปีนี้
คน
สถิติทั้งหมด
คน
IP ของท่านคือ 54.81.8.73
(Show/hide IP)

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นางขนิษฐา โสภานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายธีรวุธ ยะอูป
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นางนววรรณ พวงลำใย
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป