[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
200 คน
สถิติเดือนนี้
2054 คน
สถิติปีนี้
53055 คน
สถิติทั้งหมด
77460 คน
IP ของท่านคือ 54.162.169.45
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2)
โดย : webmaster
เข้าชม : 298
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

       ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบกลาง กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) งบลงทุน
       กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด
       วงเงินงบประมาณ 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
       ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ได้จัดทาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัด วิทยาลัยจึงขอเชิญชวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ทักท้วง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลมาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ให้เหมาะสม โดยสามารถส่งได้โดยตรงทาง
- ไปรษณีย์ ส่งถึง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
   99 หมู่ 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลาพูน 51140
- ทางโทรสาร : 0-5300-6250
- E-mail : atc_lamphun@hotmail.com , Patsadu_56@hotmail.com
โดยผู้สนใจยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.lcat.ac.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5300-6252-3

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
       1. ประกาศ  ดาวน์โหลด
       2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ  ดาวน์โหลด
       3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.