[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
9/ส.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 1844 / )
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ส.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ( 1240 / )
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทาง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
1/ส.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส์” ( 790 / )
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งกีฬาอาชีวะภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ( 465 / )
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 พร้อมร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียนหน้าเสาธง ( 344 / )
    ตามที่จังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีโครงการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 5 ( 397 / )
    ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาจิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปี 2559 ( 717 / )
    สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา –เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลำพูน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 และพิธีรับสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 556 / )
    ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติร่วมตอนรับ ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ ประธานอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ หน่วยลำพูน ประธานในพิธีการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ( 562 / )
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ( 851 / )
    ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนขึ้น ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>