[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
28/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 ( 336 / )
    นางขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ค่าย “ดิน น้ำ ลม ไฟ” ( 745 / )
    ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัดแวววิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร(ฐานวิทยาศาสตร์) ( 427 / )
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัดแวววิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร(ฐานวิทยาศาสตร์) ตามโครงการ ค่าย ดิน น้ำ ลมไฟ ประจำปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตา ครั้งที่ 1 ( 443 / )
    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๗ ครั้งที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ( 438 / )
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายใน (Sport Day) ปีการศึกษา 2558 ( 1548 / )
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือกในวันที่ 11 – 19 มกราคม 2559 และกำหนดการจัดงานวัน Sport Day ในวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง ( 381 / )
    ตามที่จังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีโครงการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลำพูนพบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 มกราคม วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ( 942 / )
    เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร วันครู 16 มกราคม 2559 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน *วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง *วิทยาลัยเทคนิคลำพูน * วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง * วิทยาลัยเกษตรและเทคโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ( 789 / )
    ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ธ.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558 ( 594 / )
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ และส่งท้ายปีเก่า ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>