[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.


แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา [ อ่าน : 291 ] [ 20/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่18  มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยท่านผอ.วรศิลย์ สุริยะ ประธานกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รับฟังการรายงานสรุปผลงานที่ผ่านมา สรุปผลการประเมินตนเอง(SAR) เห็นชอบแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นชอบการขออนุมัติเปิดการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวส. 1) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ 2) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง/พัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยสู่สากลต่อไป และคณะกรรมการได้เห็นชอบกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรู้จักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ผลงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดการการศึกษาต่อไป
 

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิด โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนดี มีอาชีพ [ อ่าน : 136 ] [ 14/ม.ค./2565 ]
     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” และสำรวจอาคารหอพักนักศึกษา โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนอาชีวศึกษา นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

คณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษา [ อ่าน : 147 ] [ 13/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเสนอโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ต้อนรับคณะทำงานโครงการจัดการน้ำของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[ อ่าน : 122 ] [ 7/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการจัดการน้ำของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้คำปรึกษาหารือการจัดการระบบน้ำของวิทยาลัยฯและหาแนวทางเปิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หรือ “ชลกร”   ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565[ อ่าน : 129 ] [ 7/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมมอบผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา แด่นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา  นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  พ.ต.อ.อำนวย คำจอง ผกก.สภ.แม่ทา  นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย และ   นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมมอบผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา แด่นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน [ อ่าน : 130 ] [ 5/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมมอบผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา แด่นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดลำพูน  ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563[ อ่าน : 130 ] [ 30/ธ.ค./2564 ]
    วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564  นายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563  จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 [ อ่าน : 959 ] [ 29/ธ.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 25-28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะครู นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ครั้งที่ 42   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับมอบหมายเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ (ระบบออนไลน์) ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 42 [ อ่าน : 919 ] [ 29/ธ.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับมอบหมายเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ (ระบบออนไลน์) ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 42  โดยมีนายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดและแข่งขันทักษะสาขาพืชศาสตร์ และคณะกรรมการจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะสาขาพืชศาสตร์ (ระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 

เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด สร้างเยาวชน ชุมชน อำเภอ To Be Number One พร้อมตั้งศูนย์เพื่อนใจ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ ลานวิถีชน คนแม่ทา อำเภอแม่ทา[ อ่าน : 172 ] [ 14/ธ.ค./2564 ]
    วันที่ 14 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการและแกนนำนักเรียนชมรมTo Be Number One ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด สร้างเยาวชน ชุมชน อำเภอ To Be Number One พร้อมตั้งศูนย์เพื่อนใจ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ ลานวิถีชน คนแม่ทา อำเภอแม่ทา โดยมีท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอแม่ทา ติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ของ ชมรม To Be Number One อำเภอแม่ทา พร้อมทั้งเปิดศูนยเพื่อนใจ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำแนะนำ และคำปรึกษา การรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยผู้บริหารอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกิจกรรมมีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวดและเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประกวดและเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประกวดในระดับภาค มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทาปลาดุกและบ้านทากู่ เข้าร่วมประกวดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะ เวลา 10 ปี
- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
- ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งปัจจุบันเป็นชมรมต้นแบบระดับเงิน
และในปี พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาส 4 แห่ง โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษาอีก 1 แห่ง เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 6 แห่ง รวมของเดิมอีก 2 แห่ง รวมมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งหมด 8 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2564 อำเภอแม่ทา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE และจะเข้าประกวดในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
และในปี พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้มีตำบล TO BE NUMBER ONE ซึ่งตำบลทาทุ่งหลวง จะเป็นตำบลต้นแบบ ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานต่อไป นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE
และเป็นชมรมต้นแบบ 1 ชมรม/1 อปท. รวม 8 ชมรม
Cr.ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/42 -> [จำนวน 415 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>