[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนศึกษาดูงาน ศูนย์ผลิตผลโคการหลวงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่[ อ่าน : 172 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักศึกษา ระดับชั้น  ปวช และ ปวส ทัศนศึกษาดูงาน โครงการหลวงและสวนอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ทัศนศึกษา เป็นกระบวนการเรียนการสอน/วิธีสอนที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน

อบรม"โดรนเกษตร" ทีมงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง[ อ่าน : 188 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันพุทธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 อบรม"โดรนเกษตร" ทีมงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

ร่วมออกอากาศรายการ "สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนพบประชาชน"ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน FM. Stereo ความถี่ 95 MHz และ Facebook Live สวท.ลำพูน FM 95 [ อ่าน : 215 ] [ 10/มี.ค./2564 ]
    
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (ประธานศูนย์ฯ) ร่วมออกอากาศรายการ "สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนพบประชาชน"ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน FM. Stereo ความถี่ 95 MHz และ Facebook Live สวท.ลำพูน FM 95 ดำเนินรายการโดย : นางสาวจรรยาณี กาละ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การดำเนินการของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร AIC จังหวัดลำพูน” สามารถดูรายการย้อนหลังได้จาก https://www.facebook.com/radiolpnfm95/videos/1160852894359000
แผนกวิชาพืชศาสตร์ ร่วมออกบริการวิชาชีพเรื่องการจัดสวนให้กับหมู่บ้านดอยแช่[ อ่าน : 262 ] [ 8/มี.ค./2564 ]
    วันที่ 8  มีนาคม  2564 แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยครูนิพภาพร จงภักดี และครูยิ่งศักดิ์ ยอดยัง พานักศึกษาออกบริการวิชาชีพเรื่องการจัดสวนให้กับหมู่บ้านดอยแช่ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลหมู่บ้านพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ปี 2563  โดยจะมีพิธีการเปิดป้ายโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นลำดับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 174 ] [ 8/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสุริยะ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำพูน ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำพูน โดยมีแกนนำเกษตรกรจากทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางเข้าร่วมจำนวน 50 คน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำพูน ที่มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการทำความเข้าใจแนวทางและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนและยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ซึ่งมีความจำเป็นต้องมี "องคาพยพ" ร่วมบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรในจังหวัดให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเข้าชมงาน"เปิดบ้านนวัตกรรม" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน[ อ่าน : 476 ] [ 8/มี.ค./2564 ]
    วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเข้าชมงาน"เปิดบ้านนวัตกรรม" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มีการจัดนิทรรศการของชมรมวิชาชีพด้านเกษตร การดำเนินโครงการ 1 ไร่ 1 แสนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านการเกษตร นวัตกรรมของศูนย์ AIC ให้ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในด้านการเกษตร และชีวิตประจำวันต่อไป

ทีมงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.นำโดย รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่าน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามหนุนเสริม ให้กำลังใจ แก่คณะทำงาน กองทุน กสศ. วษท.ลำพูน [ อ่าน : 172 ] [ 8/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 ทีมงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.นำโดย รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่าน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามหนุนเสริม ให้กำลังใจ แก่คณะทำงาน กองทุน กสศ. วษท.ลำพูน และ เด็กๆในกองทุน เพื่อให้การทำงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาได้มีการพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนต่อไป

ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน[ อ่าน : 187 ] [ 8/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน ทรงเปิด"ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน" พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ, นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน, ผู้บริหารส่วนราชการ และข้าราชการในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จ โดยทรงเยี่ยมกิจกรรมผลงานนักเรียนนักศึกษาดีเด่นภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ส่งนักศึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE เข้าร่วมรับเสด็จในโอกาสนี้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับการประเมินรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค [ อ่าน : 197 ] [ 8/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 ของการขอรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานขนาดเล็ก ณ อาคารหอประชุมสุริยะ วษท.ลำพูน โดยมีขณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจการประเมิน จำนวน  9 ท่าน  คือ 1.นายสถิต ปริปุณณากร ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 2. นายวิทยา ใจวิถี ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายสุภชัย โลหิตพินทุ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายจิรภัทร จะวะนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงษ์  7. นายมารุต ศิริธร 8. นายฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ 9. นายปัญญา ช่างงาน

การจัด เวที "เขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และ สร้างสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่จังหวัดลำพูน" [ อ่าน : 306 ] [ 24/ก.พ./2564 ]
    
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัด เวที "เขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และ สร้างสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่จังหวัดลำพูน" ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/33 -> [จำนวน 322 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>