[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ [ อ่าน : 330 ] [ 23/พ.ค./2562 ]
    วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน และมีกิจกรรมอื่น ๆ อิทิเช่น โครงการปลูกต้นไม้(ต้นร่วงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าพระพิรุณ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) บริการให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
กิจกรรมส่งสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ อ่าน : 306 ] [ 17/พ.ค./2562 ]
    วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมส่งสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน
กิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ อ่าน : 517 ] [ 17/พ.ค./2562 ]
    วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้เเก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จากหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน กิจกรรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจชีวิต จากวิทยากรภายนอก รพ.เเม่ทา ฯลฯ
งานวันปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ อ่าน : 92 ] [ 17/พ.ค./2562 ]
    วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน จัดงานวันปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันปฐมนิเทศฯ เพื่อให้ผู้ปกครอง เเละนักเรียน นักศึกษาใหม่ รับทราบการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน
ประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2562[ อ่าน : 2563 ] [ 17/พ.ค./2562 ]
    วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน เเละนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จากนั้นได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว นายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการฯ เเละคณะครู ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยล่วงล้ำทั้งกาย วาจา และใจ และเพื่อเป็นการขอพรเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รางวัลตัวแทนนำเสนอโครงงาน สถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด[ อ่าน : 356 ] [ 19/ส.ค./2561 ]
    นายมงคล แสงทอง และนายสุรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เป็นตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำเสนอ โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับ อศจ.ลำพูน เเละได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าเเข่งขันในระดับภาคที่โรงเเรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3[ อ่าน : 578 ] [ 19/ส.ค./2561 ]
    วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ( The 3 rd International Convention on Vocational Student’s Innovation Project ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ส่งโครงงานเข้าร่วมแสดงทั้งหมด 11 โครงงาน โดยมีนายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เเละนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู เเละนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ตามโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ จอมเทียนการ์เด้นรีสอร์ท จ.ชลบุรี
โครงการ “หนุ่มสาววัยใส ใส่ใจอนุรักษ์ป่า” ประจำปีงบประมาณ 2561 [ อ่าน : 417 ] [ 17/ส.ค./2561 ]
              วันที่  21 – 22 มิถุนายน  2561  นายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนายธีรวุธ   ยะอูป  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “หนุ่มสาววัยใส  ใส่ใจอนุรักษ์ป่า” ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกและอบรมเยาวชนให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก คือ 1) ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าไม้  2) ศึกษาพันธ์ไม้ที่มีความสำคัญของป่า  3) การเพาะขยายพันธ์และปลูกป่าไม้  4) การดูแลรักษาป่าไม้ไว้ให้ยั่งยืน 
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561[ อ่าน : 242 ] [ 25/มิ.ย./2561 ]
               วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน  ได้จัดพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  โดยมีรองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์   รอดเกลี้ยง เป็นประธานในพิธี
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561[ อ่าน : 551 ] [ 25/มิ.ย./2561 ]
    วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  นายแสวง   ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครูภายในกิจกรรมมีการทำพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวิทยาลัยฯ และกราบอาราธนาพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล จากนั้นได้เข้าสู่พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู  บุคลากร นักศึกษาและตัวแทนจากศิษย์เก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>