[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
15 มิ.ย.62 วษท.ลำพูน ออกให้บริการ FIX IT CENTER ณ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง [ อ่าน : 132 ] [ 15/มิ.ย./2562 ]
    15 มิ.ย.62 วษท.ลำพูน ออกให้บริการ FIX IT CENTER ณ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 
มี
กิจกรรมซ่อมเครื่องจักรกลเกษตร ยานพาหนะ  กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพ ผักไร้ดินในครัวเรือน
กิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำปุยฝ้ายแฟนซี รสน้ำลำไย แตงโม
14 มิย.62 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน[ อ่าน : 126 ] [ 15/มิ.ย./2562 ]
    14  มิย.62 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
โดยมีการเข้าร่วมกีฬา ฟุตบอล บอลเลย์บอล ตระกร้อ
คณะศึกษาดูงานจากสถาบัน ITE สิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา[ อ่าน : 234 ] [ 14/มิ.ย./2562 ]
    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะศึกษาดูงานจากสถาบัน ITE สิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา โดยมีท่านที่ปรึกษา เจิดฤดี ชินเวโรจน์ และท่าน ผอ.แสวง ทาวดี พร้อมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานการเรียนรู้แบบPjBLโดยกระบวนการFILAS ณ หอประชุมวษท.ลำพูน[ อ่าน : 184 ] [ 12/มิ.ย./2562 ]
    12-14 มิ.ย.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานการเรียนรู้แบบPjBLโดยกระบวนการFILAS ณ หอประชุมวษท.ลำพูนโดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร
วษท.ลำพูนรับการประเมิน"สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" Excellent Model School-DVE[ อ่าน : 1295 ] [ 10/มิ.ย./2562 ]
    
10 มิ.ย.62 วษท.ลำพูนรับการประเมิน"สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" Excellent Model School-DVE ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร โดยมีท่านสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาสอศ.เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสอศ.และภาคเอกชนรวมจำนวน 8 ท่านผู้ประสานงาน 3 ท่านมี 5 ด้าน 37 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 35 ตัวชี้ คิดเป็นร้อยละ 95 ถือว่าผ่านเกณฑ์เป็น"สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ"EMS-DVE
สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำโดย คุณทิพากร ชิวสกุลยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปปส. ภาค 5 มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางวิทยาลัยฯ[ อ่าน : 142 ] [ 10/มิ.ย./2562 ]
    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำโดย คุณทิพากร ชิวสกุลยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปปส. ภาค 5 มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[ อ่าน : 265 ] [ 9/มิ.ย./2562 ]
    วันที่ 8 มิถุนายน 2562 พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นายบุญภพ จันทิมส ปลัดอำเภอแม่ทา ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร และรถจักรยานยนต์ บริการสร้างอาชีพ อบรมการปลูกผักไร้ดินตามรูปแบบเกษตรปลอดภัย บริการพัฒนาอาชีพ ยกระดับการแปรรูปผลผลิตลำไย การทำปุ้ยฝ้ายลำไย มีการดำเนินโครงการฯระหว่างวันที่ 1-16 มิ.ย. 62
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ อ่าน : 267 ] [ 9/มิ.ย./2562 ]
    3 มิ.ย.62 เวลา 18.00 น พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และร่วมปล่อยพันธุ์อึ่งเพ้า[ อ่าน : 248 ] [ 9/มิ.ย./2562 ]
    3 มิถุนายน 2562 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำผู้บริหาร ครูนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และร่วมปล่อยพันธุ์อึ่งเพ้า ณ บ้านทาดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. cr.แผนกสัตวศาสตร์ ที่อนุเคราะห์พันธ์ุอึ่งเพ้า
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี[ อ่าน : 234 ] [ 9/มิ.ย./2562 ]
    3 มิ.ย.62 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับอำเภอแม่ทาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนโดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี
นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวษท.ลำพูนนำคณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีตลอดวันดังนี้
7.00 นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 41รูป
8.30 น.พิธีลงนามถวายพระพรแด่่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
มอบอึ่งเพ้าแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติถวายเป็นราชกุศล
10.00 น.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา คู คลอง"และปล่อย''อึ่งเพ้า"สู่ธรรมชาติเพื่อถวายราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามรอยเท้าพ่อ บ้านดง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
18.00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>