[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.


แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE [ อ่าน : 105 ] [ 30/มี.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐานต้นแบบ  ระดับเงินปีที่ 2  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1/2565 [ อ่าน : 85 ] [ 22/มี.ค./2565 ]
    วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้บริการโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทาเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และบรรณาธิการหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [ อ่าน : 546 ] [ 22/มี.ค./2565 ]
    วันที่ 15-17 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และบรรณาธิการหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ซึ่งเป็นแกนนำจากสถานศึกษาต่าง ๆจำนวน 28 ราย ณ หอประชุมสุริยะ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง" [ อ่าน : 186 ] [ 16/มี.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง" โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนเข้าร่วม 4 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และได้รับเกียรติจาก ดร.ภริดา ภู่ศิริ ศน.บุญยาภร ศรีคำซาว ผอ.อรชดา จิวโฮฮวด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดเป็นสถานศึกษาพอเพียง 100 เปอร์เซนต์ในอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้รับการคัดเลือกนำเสนอสัมมนาผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตา จากสารสกัดบัวบก” [ อ่าน : 92 ] [ 16/มี.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ถวายผลิตภัณฑ์ THA DEE แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายศุภชีพ ธรรมชาติสร้าง นางสาวพรพิมล อาระ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอสัมมนาผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตา จากสารสกัดบัวบก” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ สาขาทั่วไป และนายกิตติภูมิ สมทอง นางสาวดาว ปากน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื่องสครับผิวจากเปลือกสับปะรด ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ขอบคุณภาพถ่าย CR.งานประชาสัมพันธ์ สอศ.
และข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 25  กุมภาพันธื 2565 (รับชมภาพวิดีโอ)
รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การสัมมนาผลงานวิจัยสาขาทั่วไป ชื่อผลงาน การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดบัวบก ระดับชาติ [ อ่าน : 216 ] [ 18/ก.พ./2565 ]
    รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การสัมมนาผลงานวิจัยสาขาทั่วไป ชื่อผลงาน การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดบัวบก ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)ครั้งที่ 42  ผลงานการคิดค้น ผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์เป็นเวชสำอางเป็นที่ยอมรับใช้ได้จริง ผ่านการรับรองจาก อย.จดแจ้งจำหน่ายเป็นสินค้าของวิทยาลัยฯได้ตามมาตรฐาน เป็นฐานการนำสู่อาชีพได้อย่างแท้จริง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สนับสนุนอาจารย์นักวิชาการ มาเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียน ได้คิดและทำได้จริง ขอบคุณครูแผนกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยประสานงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน นักศึกษาจนประสบความสำเร็จ

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือ ประเภทที่ 4 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรชื่อผลงานตู้ปลูกผักไมโครกรีนพลังงานแสงอาทิตย์เทียม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ [ อ่าน : 150 ] [ 18/ก.พ./2565 ]
    ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือ  ประเภทที่ 4 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรชื่อผลงานตู้ปลูกผักไมโครกรีนพลังงานแสงอาทิตย์เทียม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ  โดยจัดรูปแบบนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ และเตรียมปรับปรุงชิ้นงานเพื่อไปแข่งต่อระดับประเทศ ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 เป็นลำดับต่อไป

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ อ่าน : 842 ] [ 16/ก.พ./2565 ]
    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น 168 คน คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 124 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) จำนวน 44  คน

พิธีอัญเชิญเกียรติบัตร สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 [ อ่าน : 908 ] [ 16/ก.พ./2565 ]
    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดพิธีอัญเชิญเกียรติบัตร สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 (วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ครบรอบ 45 ปี) โดยมีท่านนายอำเภอแม่ทา นายสมาน กองแก้ว ที่ให้เกียรติเป็นประธานอันเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานขึ้นรถขบวนแห่จากที่ว่าการอำเภอแม่ทาเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หอประชุมเกียรติยศของวิทยาลัย เริ่มด้วยอดีตท่านผู้อำนวยการ วรศิลย์ สุริยะ ในนามประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นผู้อันเชิญรางวัลลงจากรถขบวนแห่ มายังบริเวณพิธี ต่อด้วยท่านผู้อำนวยการ แสวง ทาวดี อันเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน บริเวณพิธีไปประดิษฐานยัง หอประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำมาโดยความภาคภูมใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และต่อด้วยเข้าร่วมพิธี การทำบุญและสืบชะตาเสริมความเป็นสิริมงคล

จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2564[ อ่าน : 118 ] [ 14/ก.พ./2565 ]
    เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2564 นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/42 -> [จำนวน 415 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>