[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
"ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" งานเกษียณอายุราชการ 2562[ อ่าน : 333 ] [ 27/ก.ย./2562 ]
    เมื่ออวันที่ 26 กันยายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จัดงานเกษียณอายุราชการ 2562 "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" โดยได้รับเกียรติจาก นายวรศิลป์ สุริยะ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 9 ท่าน ได้แก่ นายดำรงค์ อินชัยวงค์ นายประมวล เดชคง นายสืบสกุล นามวงศ์พรหม นายสมเดช วงษ์ประยูร นายวิทย์ อนุศาสนะนันท์ นางสาวเยาวภา วงศ์ยงศิลป์ นางวราภรณ์ บุณฑริกบุตร นางศรีกุล นันทขว้าง และนายอรรณพ นันทขว้าง โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ เฮือนดาหลา อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563[ อ่าน : 162 ] [ 27/ก.ย./2562 ]
    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเฮือนดาหลา อ.เมือง จ.ลำพูน
พิธีทำบุญอาคารโรงฝึกงาน วษท.ลำพูน[ อ่าน : 145 ] [ 27/ก.ย./2562 ]
    เมื่อวันนี้ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารโรงฝึกงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ภายในพิธี ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เเละถวายภัตตาหารเพล ณ อาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [ อ่าน : 121 ] [ 24/ก.ย./2562 ]
    วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ จัดประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อชี้แจงและหาแนวทางปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[ อ่าน : 93 ] [ 24/ก.ย./2562 ]
    วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธาน พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยผู้รับพระราชทานฯ ได้แก่ เกษตรกรและสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปเพาะปลูกบริโภคอย่างปลอดภัย ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นปัจจัยในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จะได้ติดตามผลการเพาะปลูกตามห้วงฤดูกาลฯ ต่อไป
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ต้นเเบบประจำปี พ.ศ. 2562[ อ่าน : 95 ] [ 13/ก.ย./2562 ]
    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำคณะครูเเละนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ต้นเเบบประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ให้เเก่นางสาวเสาวภาคย์ เรือนใจ ครูผู้สอนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ ด้านการสอนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle[ อ่าน : 563 ] [ 9/ก.ย./2562 ]
    เมื่อวันที่ 6 - 8  กันยายน  2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  ไดดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรให้มีสรรถนะเพิ่มขึ้น ตรงตามความต้องการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  โดยมีนายธีรวุธ  ยะอูป รักษาราชการแทน ผู้อำนายการเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ นายสมยงค์  จันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษจากวษท.ชัยภูมิ  นายนพอนันต์  นรโคตร  ครูชำนาญการ จาก วศ.สุรินทร์   นายเผด็จ  อ่ำนาเพียง  ครูชำนาญการ จาก วศ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งครูสามารถจัดทำเนื้อหาประกอบการสอนบทเรียนออนไลน์ ที่มีโครงสร้าง เนื้อหา และวิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา 
นักศึกษาสามารถมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากครูผู้สอนโดยตรง และสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้อย่างเต็มที่ และ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นการศึกษาตลอดชีวิต

เข้าร่วมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงาน ระดับ "สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ" อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ [ อ่าน : 232 ] [ 29/ส.ค./2562 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงาน ระดับ "สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ" อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษา ได้นำโครงงานเด็กเกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(คัดแยกขยะ ) เข้าร่วมการแสดงผลงานฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
เสวนาการเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบันโดยสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้นแบบ[ อ่าน : 151 ] [ 29/ส.ค./2562 ]
    วันนี้( ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับครูแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นร่วมเสวนาการเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ร่วมกับสถานศึกษาประเภทเทคนิค ประเภทอาชีวศึกษา ประเภทการอาชีพและประเภทสารพัดช่าง ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม SBTC NIGHT PARTY 2019 พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น [ อ่าน : 166 ] [ 28/ส.ค./2562 ]
    คุณหญิง กัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” (The 4th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project) ในกิจกรรม SBTC NIGHT PARTY 2019 พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ #prสอศ.
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>