[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดพิธีบวงสรวงพญายีบา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ อ่าน : 129 ] [ 12/ก.ค./2562 ]
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีบวงสรวงพญายีบา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายในพิธีฯ ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และมีโรงทานของคณะศรัทธาแต่ละหมู่บ้านมาร่วมในพิธีบวงสรวงฯ ครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมตามโครงการปกปัก รักษา ผืนป่า บ้านเรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ อ่าน : 328 ] [ 8/ก.ค./2562 ]
    เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน พร้อมทั้งคณะครู เเละนักเรียน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปกปัก รักษา ผืนป่า บ้านเรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของป่าไม้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่า ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมแสดงความยินดีเเละมอบแจกันดอกไม้ ให้กับนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย[ อ่าน : 105 ] [ 5/ก.ค./2562 ]
    
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีเเละมอบแจกันดอกไม้ ให้กับนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วิทยาลัยนำนักศึกษา ชมรมTO BE NUMBER ONE[ อ่าน : 89 ] [ 28/มิ.ย./2562 ]
    26 มิถุนายน62 วันต่อต้านยาเสพติดโลก วิทยาลัยนำนักศึกษา ชมรมTO BE NUMBER ONE ร่วมจัดนิทรรศการ ประกวดผลงานและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัดได้ไปต่อระดับภาค ขอขอบคุณท่านโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทาที่ให้กำลังใจและสนับสนุน
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด[ อ่าน : 78 ] [ 28/มิ.ย./2562 ]
    27 มิ.ย.62 ร่พิธีเปิดงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมีดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียน นักศึกษาจากวษท.ลำพูน ที่เป็นตัวแทน อศจ.ลำพูน ระดับปวส.3 ทีม ปวช. 1 ทีม เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิต
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ อ่าน : 176 ] [ 20/มิ.ย./2562 ]
    การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมสุริยะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ อ่าน : 75 ] [ 20/มิ.ย./2562 ]
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยในช่วงเช้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน นักศึกษาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๕ เเห่ง ภายในวิทยาลัยฯ จากนั้นได้เข้าสู่พิธีการไหว้ครู โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีฯ ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฯ จากนั้นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น นำพานไหว้ครู มามอบให้คุณครูเพื่อเป็นสื่อแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูของลูกศิษย์ต่อคุณครู เเละมีการแสดงการขับร้องเพลง คุณครูกระดาษทราย ของนักเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เเละมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี เเละมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมสุริยะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

มอบพันธุ์อึ่งให้นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน [ อ่าน : 56 ] [ 19/มิ.ย./2562 ]
    มอบพันธุ์อึ่งให้นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติในป่า สร้างความสมดุลระบบนิเวศน์วิทยา
ประชุมนักเรียน นักศึกษาในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา[ อ่าน : 63 ] [ 19/มิ.ย./2562 ]
    ประชุมนักเรียน นักศึกษาในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ชี้แจงความสำคัญและคุณค่าของเงินทุน ความประพฤติและแนวปฏิบัติตนของผู้ได้รับทุน ปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบ การมีจิตอาสา ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียน นักศึกษาที่รับทุน ทุกคนมีความเข้าใจและร่วมมือเป็นอย่างดี 
15 มิ.ย.62 วษท.ลำพูน ออกให้บริการ FIX IT CENTER ณ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง [ อ่าน : 88 ] [ 15/มิ.ย./2562 ]
    15 มิ.ย.62 วษท.ลำพูน ออกให้บริการ FIX IT CENTER ณ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 
มี
กิจกรรมซ่อมเครื่องจักรกลเกษตร ยานพาหนะ  กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพ ผักไร้ดินในครัวเรือน
กิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำปุยฝ้ายแฟนซี รสน้ำลำไย แตงโม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/14 -> [จำนวน 135 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>