[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
มอบลูกพันธุ์​ปลา​นิล​จำนวน 4,000 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลทาสบเส้าและเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 85 ] [ 20/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นำโดยผู้อำนวยการแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนาฯ ทีมงาน นายกิตติ มงคลยุทธ นายอรรณพ นันทขว้าง นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี นายรุด จันทร์ทิพย์ และหม่อมหลวงปรีชาเกษมสันต์ งานฟาร์ม​ประมง แผนกวิชาสัตว​ศาสตร์ งานโครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจิตอาสา 2564 ได้มอบลูกพันธุ์​ปลา​นิล​จำนวน 4,000 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลทาสบเส้าและเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตรกร สร้างอาชีพและสร้างรายได้

โครงการการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชมมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ (ปลาส้ม แหนมปลา ปลาดุกแดดเดียว) ให้แก่เกษตรกรนำผลผลิตมาแปรรูป[ อ่าน : 87 ] [ 20/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยนางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี หัวหน้าแผนก ครูนายโอภาส มูลอ้าย ครูนางสาวผกามาศ จันทวงค์ เป็นวิทยากรโครงการการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชมมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ (ปลาส้ม แหนมปลา ปลาดุกแดดเดียว) ให้แก่เกษตรกรนำผลผลิตมาแปรรูป เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพ สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นระยะเวลานาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ [ อ่าน : 160 ] [ 20/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  นำโดยนายแสวง ทาวดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันไฟป่า ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะและการปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำจำตาเหิน อ.เเม่ทา จังหวัดลำพูน

Fix it “จิตอาสา"[ อ่าน : 150 ] [ 20/ส.ค./2564 ]
    ตามภารกิจของเราชาวอาชีวศึกษาร่วมแรงร่วมใจต้านภัยโควิด-19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนรวมน้ำใจใส่ใจบริการ นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา งานโครงการการพิเศษ: Fix it “จิตอาสา”บูรณาการร่วมกับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน รวบรวมพันธุ์ฟ้าทลายโจร กระชายขาวและขิง ขยายพันธ์เพื่อแบ่งปันและพัฒนาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 แบบครบวงจร และซ่อมแซมเตียงเก่าให้ใช้งานได้ใหม่เพื่อเตรียมพร้อมจะสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลสนามของจังหวัดลำพูนต่อไป นำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสมุนไพรมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านเฝ้าระวังของอำเภอแม่ทา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 [ อ่าน : 101 ] [ 12/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสมาชิกอกท.หน่วยลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ อกท.หน่วยลำพูน ณ ลานกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา[ อ่าน : 193 ] [ 11/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรเจ้าหน้าที่พละศึกษา ประจำอำเภอแม่ทา มาบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

พิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ อ่าน : 80 ] [ 11/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2564 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย และการปลูกป่า ณ อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (ชั้น1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จัดพิธีอาศิรวาทองค์อุปถัมภ์[ อ่าน : 226 ] [ 5/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2564  คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยลำพูน นำโดยประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ผู้อำนวยการแสวง  ทาวดี จัดพิธีอาศิรวาทองค์อุปถัมภ์ของผู้บริหารครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาชิก อกท.หน่วยลำพูน และสัปดาห์ สถาปนา อกท. ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ

ร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้และคุณธรรมจริยธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ[ อ่าน : 144 ] [ 2/ส.ค./2564 ]
    วันที่  2  สิงหาคม 2564  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และคณะกรรมการอกท.หน่วยลำพูนร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้และคุณธรรมจริยธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ google meet ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์ไม้หอม เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ[ อ่าน : 253 ] [ 2/ส.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์ไม้หอม เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจังหวัดลำพูน  โดยมี ครูแจ่มจันทร์  หอมระหัส และครูเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์สู่แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชากับงานสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/33 -> [จำนวน 322 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>