[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ การดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONEเพื่อเตรียมเป็นต้นแบบระดับเงิน ประจำปี 2564 [ อ่าน : 115 ] [ 12/พ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ การดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONEเพื่อเตรียมเป็นต้นแบบระดับเงิน ประจำปี 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE  มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารโรงฝึกงาน ชั้น 4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ถวายโคมไฟส่องทางโซล่าเซลล์ พร้อมเสาจำนวน 21 ชุด พร้อมปัจจัยแด่ครูบาสุนทรอรรถการ ณ วัดพระธาตุดอยเงือก ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 118 ] [ 12/พ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย
นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายอรรณพนันทขว้าง หม่อมหลวงปรีชาเกษมสันต์ และปลัดอำเภอลี้ นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา โครงการอาชีวะศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศูนย์การศึกษาอำเภอลี้ตำบลป่าไผ่ ได้ถวายโคมไฟส่องทางโซล่าเซลล์ พร้อมเสาจำนวน 21 ชุด พร้อมปัจจัยแด่ครูบาสุนทรอรรถการ ณ วัดพระธาตุดอยเงือก ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียนฟรีระดับ ปวช.[ อ่าน : 71 ] [ 2/พ.ย./2564 ]
    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียนฟรีระดับ ปวช. นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ผู้แทนครู ผู้บริหาร ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนผู้นำชุมชน ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดเข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ NQF (ผ่านระบบออนไลน์) [ อ่าน : 176 ] [ 27/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 27- 30 กันยายน  2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ NQF  (ผ่านระบบออนไลน์)   เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป  ตามโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จํานวน 42 สาขาวิชา รวม 120 สถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร  ครูผู้สอน  เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษามูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน , ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน และชี้แจงเรื่องการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[ อ่าน : 167 ] [ 21/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นายเเสวง ทาวดี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษามูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน , ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน  และชี้แจงเรื่องการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตรการของสาธารณสุขในการป้องกัน และให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา กิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำความสะอาดมือป้องกันเชื้อโรคป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ร่วมแสดงความยินดี รางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564 [ อ่าน : 92 ] [ 15/ต.ค./2564 ]
    ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนขอแสดงความยินดี แด่นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล“ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” และครู 3 ท่านได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ได้แก่        
1.นางเดือนฉาย   อุดมวงศ์รุ่งเรือง    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร    
2. นายรุด   จันทร์ทิพย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
3. นางสาวนิพภาพร  จงภักดี   สาขาวิชาพืชศาสตร์   ณ ห้อง Smart Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[ อ่าน : 83 ] [ 13/ต.ค./2564 ]
    วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์( Pfizer )"สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”[ อ่าน : 81 ] [ 12/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์( Pfizer )"สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ โรงพยาบาลแม่ทา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-2019) และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-2019)  ตลอดจนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 # ขอขอบพระคุณทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่ทาเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จัดประชุมข้อราชการ เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564[ อ่าน : 179 ] [ 11/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมข้อราชการ เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนส่งมอบกำลังใจมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 บ้านห้วยหละ (ศูนย์รับบริจาคโรงเรียนบ้านห้วยหละ) ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 84 ] [ 5/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยนายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนายแสวง ทาวดี มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 บ้านห้วยหละ (ศูนย์รับบริจาคโรงเรียนบ้านห้วยหละ) ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/34 -> [จำนวน 338 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>