[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยลําพูน ครั้งที่ 41[ อ่าน : 164 ] [ 17/ส.ค./2562 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยลําพูน ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดการช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก ท่านสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และช่วงบ่ายเป็นการเปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒ โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งในพิธีการของการจัดการประชุมฯ จะประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรและหนังสือสำคัญสมาชิกเลื่อนระดับหน่วยของ อกท.หน่วยลำพูน พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ดีเด่น สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น และพิธีอาศิรวาทองค์อุปถัมภ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
จัดการประชุมสัมมนา ทอดสะพาน เปิดบ้าน สานพลัง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การอาชีวศึกษาเกษตร[ อ่าน : 147 ] [ 14/ส.ค./2562 ]
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมสัมมนา ทอดสะพาน เปิดบ้าน สานพลัง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การอาชีวศึกษาเกษตร โดยมี ท่านสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงด้านบริหารข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ จากนั้น ท่านสุนันท์ เทพศรี และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง "ปตอ.พอเพียง" ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒[ อ่าน : 142 ] [ 8/ส.ค./2562 ]
    เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนมอบหมายให้นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ อ่าน : 901 ] [ 8/ส.ค./2562 ]
    เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในกิจกรรมได้มีการประกวดเรียงความ"พระคุณครู" การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ฯลฯ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ อ่าน : 100 ] [ 30/ก.ค./2562 ]
    วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ได้มอบหมายให้ นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายธวัช แก้วศรีพจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และนายชัยสิทธิ์ สง่างาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนคณะนิเทศติดตามฯ ในครั้งนี้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยการทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมกับชาวอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน [ อ่าน : 179 ] [ 30/ก.ค./2562 ]
    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นำโดยท่านผู้อำนวยการ แสวง  ทาวดี  พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยการทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมกับชาวอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน  5 ภารกิจ ดังนี้
1.เช้าทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพระพรและกล่าวสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีกับข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอ.แม่ทา ณ รร.แม่ทาวิทยาคม
2.จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจำตาเหินและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
3.เวลา13.00 น.ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นราชกุศล ณ วัดอรัญญาราม อ.แม่ทา จ.ลำพูน
4.เวลา15.00น.ร่วมปลูกต้นไม้พัณสวนสาธารณะ บริเวณสะพานขาวทาชมพู อ.แม่ทา จ.ลำพูน
5.เวลา18.00น.ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ รร .แม่ทาวิทยาคม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐[ อ่าน : 149 ] [ 26/ก.ค./2562 ]
    วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุริยะ จากนั้นผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสระน้ำ หน้าอาคารแผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน

วันนี้ 18 ก.ค.62 ลงทะเบียนเรียนระดับปวช.เกษตรศาสตร์ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(อศ.กช.)ณ อำเภอลี้ จ.ลำพูน[ อ่าน : 86 ] [ 19/ก.ค./2562 ]
    วันนี้ 18 ก.ค.62 ลงทะเบียนเรียนระดับปวช.เกษตรศาสตร์ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(อศ.กช.)ณ อำเภอลี้ จ.ลำพูน ได้ทราบความเป็นจริงที่ว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีีพเป็นอย่างมากเพราะผู้ที่ตั้งใจมาสมัครเรียนรุ่นนี้มีหลายคนที่จบ ป.ตรีจากมหาวิทยาลัยมาแล้วจากหลากหลายสาขาวิชาแต่มาเริ่มเรียนปวช.เกษตรใหม่เพื่อมาพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมเสริมเทคโนโลยีสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของตนเอง วษท.ลำพูนจะเป็นผู้ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด[ อ่าน : 91 ] [ 12/ก.ค./2562 ]
    วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุม การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา แห่เทียนเข้าพรรษา[ อ่าน : 96 ] [ 12/ก.ค./2562 ]
    เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา แห่เทียนเข้าพรรษา นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน นักศึกษา นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดจำตาเหิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน นักศึกษา นำเทียนพรรษาถวาย ณ สำนักสงฆ์อินทรชัย อ.แม่ทา จ.ลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 -> [จำนวน 135 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>