[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[ อ่าน : 47 ] [ 13/ต.ค./2564 ]
    วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์( Pfizer )"สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”[ อ่าน : 42 ] [ 12/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์( Pfizer )"สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ โรงพยาบาลแม่ทา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-2019) และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-2019)  ตลอดจนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 # ขอขอบพระคุณทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่ทาเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จัดประชุมข้อราชการ เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564[ อ่าน : 102 ] [ 11/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมข้อราชการ เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนส่งมอบกำลังใจมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 บ้านห้วยหละ (ศูนย์รับบริจาคโรงเรียนบ้านห้วยหละ) ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 47 ] [ 5/ต.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยนายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนายแสวง ทาวดี มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 บ้านห้วยหละ (ศูนย์รับบริจาคโรงเรียนบ้านห้วยหละ) ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจรให้กับชุมชน จำนวน 3 เทศบาล 1.เทศบาลเหมืองจี้ 2.เทศบาลเหมืองง่า 3 .เทศบาลมะเขือแจ้ [ อ่าน : 68 ] [ 29/ก.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมาย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ภายใต้ภารกิจโครงการ fix it center ปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการพืชสมุรไพรฯ นางสาวนิพภาพร จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะของนายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอรรณพ นันทขว้าง นายทองพูน คุณเลิศเกษม และหม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ ดำเนินการส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจรให้กับชุมชนจำนวน 3 เทศบาล1.เทศบาลเหมืองจี้ 2.เทศบาลเหมืองง่า 3 .เทศบาลมะเขือแจ้
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)[ อ่าน : 68 ] [ 28/ก.ย./2564 ]
    วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง และกล่าวความสำคัญของธงชาติไทย และให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นSmart Farmer ปีงบประมาณ 2564 เรื่องระบบการจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนด้วยพลังงานทดแทน[ อ่าน : 66 ] [ 19/ก.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2564 นำโดยนายแสวง  ทาวดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน งานโครงพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นายกิตติ  มงคลยุทธ นายอรรณพ  นันทขว้าง  นายเจษฎาวุฒิ อักษรเจริญ หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ นายทองพูน คุณเลิศเกษม ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นSmart Farmer  ปีงบประมาณ  2564 เรื่องระบบการจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนด้วยพลังงานทดแทน พร้อมยกระดับแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการตลาดออนไลน์ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชี้แจงเรื่องประกาศมาตรการ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[ อ่าน : 93 ] [ 15/ก.ย./2564 ]
    วันที 15 กันยายน 2564 นายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ชี้แจงเรื่องประกาศมาตรการ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตรการ ป้องกันของวิทยาลัย และให้โอวาท แก่นักเรียนนักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษเรื่อง Centella Eye Gel (6 International Convention on Vocational Student Inovation Project : ICVSIP 2021)[ อ่าน : 108 ] [ 13/ก.ย./2564 ]
    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชีพ ธรรมชาติสร้าง นายธนวัฒน์ จันทร์ทรัพย์ นายเชอลุ เชียงหมื่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษเรื่อง Centella Eye Gel ครูที่ปรึกษา นายนัฐพงษ์ คำภีระ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ ครั้งที่ 6 (6 International Convention on Vocational Student Inovation Project : ICVSIP 2021) ขอเป็นกำลังใจให้กับผลงานของนักศึกษาทุกผลงานที่นำเสนอในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานของนักศึกษาทุกงานมีความตั้งใจ และสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันควบคุมและรักษาโรคลัมปีสกินในโค กระบือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564[ อ่าน : 82 ] [ 13/ก.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  ดำเนินโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันควบคุมและรักษาโรคลัมปีสกินในโค กระบือของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชา สัตวศาสตร์ โดยในปัจจุบันโรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบาก แผนกสัตวศาสตร์ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันควบคุมและรักษาโรคลัมปีสกินในโค กระบือของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  โดยมีวิทยากร นายประพิศ  เสนาจิตร ปศุสัตว์อำเภอแม่ทา  นางสาวประภาภรณ์  สุริวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทาเป็นผู้ให้ความรู้ในวันอบรม 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/33 -> [จำนวน 322 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>