[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.


แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา[ อ่าน : 18 ] [ 29/ก.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [ อ่าน : 22 ] [ 28/ก.ค./2565 ]
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร Excellence Center วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง [ อ่าน : 16 ] [ 26/ก.ค./2565 ]
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คุณครูนิพภาพร จงภักดี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

แผนกวิชาพืชศาสตร์ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 สาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า (Smart farming)[ อ่าน : 21 ] [ 26/ก.ค./2565 ]
    ระหว่างวันที่ 9- 24 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน แผนกวิชาพืชศาสตร์ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 สาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า (Smart farming) ได้จัดการอบรมโครงการระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 9- 24 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทเจดีเคเอ็นเนอจี เอนจิเนียริ่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

ขอแสวงความยินดีกับผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด[ อ่าน : 18 ] [ 25/ก.ค./2565 ]
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายแสวง ทาวดี ประธานคณะกรรมการการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวด และได้รับรางวัล ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. โครงงานการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ขัดผิวเส้นใยกัญชง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายนัฐพงษ์  คำภีระ และนางเดือนฉาย  อุดมวงศ์รุ่งเรืองนักเรียนผู้นำเสนอโครงงาน นางสาวดาว ปวกน้อย  นางสาวจุฬาลักษณ์  แลเซอ และนางสาวกวิตา  วนารักษาทรัพย์โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวส. โครงงานการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารควบคุมการงอกของวัชพืช (ปืนนกไส้) จากใบมะเดื่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายนัฐพงษ์  คำภีระ และนางสาวนิพภาพร  จงภักดี นักเรียนผู้นำเสนอโครงงาน นางสาวอาติ  เยซอ  นางสาวพรพิมล  อาระ และนายศุพชีพ  ธรรมชาติสร้าง

ต้อนรับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนในการถ่ายทำวีดีทัศน์งานส่งเสริมการเกษตร[ อ่าน : 20 ] [ 21/ก.ค./2565 ]
    วันที่  21  กรกฎาคม  2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในนามศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมลำพูน Agritech and Innovation Center : AIC ให้การต้อนรับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนในการถ่ายทำวีดีทัศน์งานส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาต่อเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นวัตกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดบัวบก (CENTELLA WHITHENING SERUM) ผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดบัวบก (THA DEE CENTELLA EYE GEL ) และ สคลับจากสับปะรด ฯลฯ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูนเสริมสร้างการรับรู้ให้กับ ผู้เรียน เกษตรกร ประชาชน ด้านการการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมต่อไป และขอขอบคุณคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของนักเรียน นักศึกษา มา ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้นำนักเรียนนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ อ่าน : 16 ] [ 21/ก.ค./2565 ]
    เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้นำนักเรียนนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดพระพุทธวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ บ้านดอยแก้ว จังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการ นายแสวง ทาวดี พร้อมคณะ ได้ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [ อ่าน : 15 ] [ 19/ก.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายแสวง ทาวดี พร้อมคณะ ได้ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จ.ระนอง

ต้อนรับ และแนะนำครูสมพร ไขระวิ เนื่องในโอกาสบรรจุเป็นครูผู้ช่วย [ อ่าน : 12 ] [ 19/ก.ค./2565 ]
    เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ท่านรองผู้อำนวยการ นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ กล่าวต้อนรับ และแนะนำครูสมพร ไขระวิ เนื่องในโอกาสบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่สอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำอกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย[ อ่าน : 11 ] [ 11/ก.ค./2565 ]
    ระหว่างวันที่วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยลำพูน ประธานชมรม ประธานหมู่บ้านอกท. ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำอกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/42 -> [จำนวน 415 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>