[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.


แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
รับการตรวจประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์[ อ่าน : 165 ] [ 13/ธ.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้ารับการตรวจประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน มอบหน้ากากอนามัย KN95 เพื่อป้องกันโควิด19 และป้องกันฝุ่นละออง จำนวน 1,500 ชิ้น [ อ่าน : 362 ] [ 13/ธ.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้ารับมอบหน้ากากอนามัย KN95 ที่สามารถป้องกันโควิด19 และป้องกันฝุ่นละออง จำนวน 1,500 ชิ้น จากนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน ที่มอบหมายให้ ดร.วุฒิ นันทขว้าง ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะ เป็นผู้มอบให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่[ อ่าน : 326 ] [ 13/ธ.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการนิพภาพร จงภักดี และครูเกศินี ป๊อกนันตา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทีมหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินผลการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 [ อ่าน : 1118 ] [ 25/พ.ย./2564 ]
    เมื่อ 23 พฤสจิกายน 2564 ท่าน รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง ผศ.ดร.สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล ทีมหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินผลการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในการนี้ต้องขอบคุณครู อาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก กสศ.และให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนด้วยครับ เป็นโอกาสทางการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคเหนือ (รูปแบบออนไลน์) [ อ่าน : 394 ] [ 22/พ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคเหนือ (รูปแบบออนไลน์) โดยมีท่านผู้อำนวยการแสวง ทาวดี ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายทีม งานครูกศน.อำเภอลี้ คุณสุพรรณ คำลือ และผู้ใหญ่สมคิด   ธีระสิงค์ และนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับการประเมิน

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) [ อ่าน : 367 ] [ 22/พ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีลำพูน

ร่วมการอบรม Food Safety (อาหารปลอดภัย)[ อ่าน : 386 ] [ 22/พ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมการอบรม Food Safety (อาหารปลอดภัย) โดยมีวิทยากรบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โดยมีนางสาวนิพภาพร จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม และผลการนำเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษา Food Safety (อาหารปลอดภัย) ได้รับการโหวตอันดับที่ 1   ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ การดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONEเพื่อเตรียมเป็นต้นแบบระดับเงิน ประจำปี 2564 [ อ่าน : 419 ] [ 12/พ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ การดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONEเพื่อเตรียมเป็นต้นแบบระดับเงิน ประจำปี 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE  มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารโรงฝึกงาน ชั้น 4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ถวายโคมไฟส่องทางโซล่าเซลล์ พร้อมเสาจำนวน 21 ชุด พร้อมปัจจัยแด่ครูบาสุนทรอรรถการ ณ วัดพระธาตุดอยเงือก ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 471 ] [ 12/พ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย
นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายอรรณพนันทขว้าง หม่อมหลวงปรีชาเกษมสันต์ และปลัดอำเภอลี้ นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา โครงการอาชีวะศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศูนย์การศึกษาอำเภอลี้ตำบลป่าไผ่ ได้ถวายโคมไฟส่องทางโซล่าเซลล์ พร้อมเสาจำนวน 21 ชุด พร้อมปัจจัยแด่ครูบาสุนทรอรรถการ ณ วัดพระธาตุดอยเงือก ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียนฟรีระดับ ปวช.[ อ่าน : 221 ] [ 2/พ.ย./2564 ]
    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียนฟรีระดับ ปวช. นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ผู้แทนครู ผู้บริหาร ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนผู้นำชุมชน ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดเข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/42 -> [จำนวน 415 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>