[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การดำเนินโครงการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่าง 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 [ อ่าน : 228 ] [ 24/ก.พ./2564 ]
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับมอบหมายดำเนินโครงการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่าง 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกับศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
จัดประชุมคณะหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา และคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563[ อ่าน : 540 ] [ 23/ก.พ./2564 ]
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยนายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดประชุมคณะหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา และคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 , 16 เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำพูน (Lamphun Agritech and Innovation Center : LPNAIC) [ อ่าน : 190 ] [ 22/ก.พ./2564 ]
    วันที่  22  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น. นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 , 16  เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำพูน (Lamphun  Agritech and Innovation Center : LPNAIC) เพื่อหารือ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC ลำพูน

จัดการอบรม หลักสูตรระยะสั้นการประยุกต์ใช้เกษตรแม่นยำร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำเกษตรกรรม 4.0 ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะ สำหรับอุตสาห[ อ่าน : 194 ] [ 22/ก.พ./2564 ]
    เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การประยุกต์ใช้เกษตรแม่นยำร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำเกษตรกรรม 4.0 ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะ สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

ขอแสดงความยินดี ให้กับท่านผู้อำนวยการ แสวง ทาวดีในโอกาสเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย[ อ่าน : 579 ] [ 15/ก.พ./2564 ]
    ขอแสดงความยินดี ให้กับท่านผู้อำนวยการ แสวง  ทาวดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ท่านได้ทำงานหนัก เสียสละเวลา ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนครอบครัว ให้โอกาสกับทุกบทบาทหน้าที่ และเป็นผู้นำตัวอย่างในด้าน การครองคน ครองตน ครองงาน ปฏิบัติตนตามแบบวิถีชีวิตพอเพียง  ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการด้วยความยินดียิ่ง

ผู้บริหาร ครูอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนศิษย์เก่าพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันร่วมพิธี ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมดในวิทยาลัย และทำพิธีอัญเชิญพระพรหมสี่หน้าประจำวิทยาลัยย้ายจากที่เดิมไปประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งใหม่[ อ่าน : 479 ] [ 15/ก.พ./2564 ]
    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันอมริสสโชค,นันทาดิถีไชยโชค,ราชาโชคเป็นวันดีที่สุด : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ถือเอาฤกษ์งามยามดีวันนี้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย(14 กุมภาพันธ์ 2520) โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ครูอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนศิษย์เก่าพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันร่วมพิธี : เริ่มพิธี เวลา 6.29 น.ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมดในวิทยาลัย  เวลา 07.09 น.ทำพิธีสงฆ์สวดพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน จตุปัจจัย อุทิศส่วนบุญ กุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เวลา 10.09 น.ได้ทำพิธีอัญเชิญพระพรหมสี่หน้าประจำวิทยาลัยย้ายจากที่เดิมไปประดิษฐาน ณ สถานที่ใหม่ ซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกท่านรวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่มีจิตศรัทธาในวิทยาลัยที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ที่รู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพื่อเป็นอานิสงส์ผลบุญให้เกิดขึ้นกับ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับชั้น ปวช. ปวส.รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 2564[ อ่าน : 576 ] [ 10/ก.พ./2564 ]
    วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับชั้น ปวช. ปวส.รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 2564  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดอบรมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่จะต้องเป็นผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนสายอาชีพที่จะฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบอาหารในฐานะผู้สัมผัสอาหาร ได้รับเอกสารรับรองการผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับหน่วยงาน กอรมน.จังหวัดลำพูนให้ความรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[ อ่าน : 223 ] [ 10/ก.พ./2564 ]
    วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  ร่วมกับหน่วยงาน กอรมน.จังหวัดลำพูนให้ความรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และนำนักเรียนนักศึกษาร่วมทำฝายกันน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนักเรียน นักศึกษารับการประเมินรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน[ อ่าน : 526 ] [ 10/ก.พ./2564 ]
    เมื่อวันวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เสนอเข้ารับการประเมินรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 และเสนอรายชื่อนักเรียน นักศึกษา คือ นายศุภชีพ  ธรรมชาติสร้าง นักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร (ฐานวิทยาศาสตร์) ร่วมการประเมินรางวัลพระราชทาน โดยมีคณะกรรมการเข้าประเมิน ดังนี้ นายสุภชัย โลหิตพินทุ ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูนนายฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และนายอรรถกฤต อินทะโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  คณะอนุกรรมการทำการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำพูน จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 [ อ่าน : 225 ] [ 3/ก.พ./2564 ]
    วันที่ 3  กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำพูน จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ AIC จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแนวทางที่จะขับเคลื่อนในปี พ.ศ.2564 และร่วมเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพเกษตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาเกษตรกร ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดลำพูนต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/33 -> [จำนวน 322 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>