[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่วิทยาลัย [ อ่าน : 3 ] [ 20/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่วิทยาลัย โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ครูและนักเรียน นักศึกษา นำไปบำเพ็ญประโยชน์ภายในพื้นที่วิทยาลัยฯ ให้มีความสะอาด น่าอยู่  เป็นระเบียบเรียบร้อย

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็ก ประจำปี 2565 [ อ่าน : 4 ] [ 20/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็ก ประจำปี 2565 โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขภายใต้ของมาตรการการป้องกันการไวรัสโควิด-19 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิก อกท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ [ อ่าน : 1 ] [ 20/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิก อกท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2564 ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขันทักษะ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
สาขาพืชศาสตร์
          ทักษะพืชผัก     ชนะเลิศอันดับที่ 2
สาขาช่างกลเกษตร
          ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง     ชนะเลิศอันดับที่ 1
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
          ทักษะการผลิตน้ำผักและผลไม้     ชนะเลิศอันดับที่ 2
          ทักษะผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่         ชนะเลิศอันดับที่ 1
สาขาประมง
          ทักษะการเพาะและขยายพันธ์ปลา  ชนะเลิศอันดับที่ 2
สัมมนาผลงานประเภททดลองและวิจัย
          สาขาทั่วไป     ชนะเลิศอันดับที่ 1
ผลงานชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (PBL)
          สาขาอื่นๆ        ชนะเลิศอันดับที่ 1
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
          ประเภทที่1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ชนะเลิศอันดับที่ 2
          ประเภทที่ 2 การประกอบอาชีพ  ชนะเลิศอันดับที่ 1
          ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  ชนะเลิศอันดับที่ 1
          ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  ชนะเลิศอันดับที่ 1
          ประเภทที่ 7 ผลิตภัณฑ์อาหาร     ชนะเลิศอันดับที่ 2
นิทรรศการทางการเกษตร  เรื่อง ต๊าซ...บัวบก  ชนะเลิศอันดับที่ 1
จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา [ อ่าน : 0 ] [ 20/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่18  มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยท่านผอ.วรศิลย์ สุริยะ ประธานกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รับฟังการรายงานสรุปผลงานที่ผ่านมา สรุปผลการประเมินตนเอง(SAR) เห็นชอบแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นชอบการขออนุมัติเปิดการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวส. 1) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ 2) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง/พัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยสู่สากลต่อไป และคณะกรรมการได้เห็นชอบกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรู้จักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ผลงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดการการศึกษาต่อไป
 

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิด โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนดี มีอาชีพ [ อ่าน : 15 ] [ 14/ม.ค./2565 ]
     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” และสำรวจอาคารหอพักนักศึกษา โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนอาชีวศึกษา นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

คณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษา [ อ่าน : 18 ] [ 13/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเสนอโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ต้อนรับคณะทำงานโครงการจัดการน้ำของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[ อ่าน : 14 ] [ 7/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการจัดการน้ำของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้คำปรึกษาหารือการจัดการระบบน้ำของวิทยาลัยฯและหาแนวทางเปิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หรือ “ชลกร”   ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565[ อ่าน : 12 ] [ 7/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมมอบผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา แด่นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา  นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  พ.ต.อ.อำนวย คำจอง ผกก.สภ.แม่ทา  นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย และ   นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมมอบผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา แด่นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน [ อ่าน : 12 ] [ 5/ม.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมมอบผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา แด่นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดลำพูน  ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563[ อ่าน : 17 ] [ 30/ธ.ค./2564 ]
    วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564  นายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563  จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 -> [จำนวน 338 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>