[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ร่วมแสดงความยินดี รางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15/ต.ค./2564 ]

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนขอแสดงความยินดี แด่นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล“ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” และครู 3 ท่านได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ได้แก่        
1.นางเดือนฉาย   อุดมวงศ์รุ่งเรือง    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร    
2. นายรุด   จันทร์ทิพย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
3. นางสาวนิพภาพร  จงภักดี   สาขาวิชาพืชศาสตร์   ณ ห้อง Smart Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

  
โดย webmaster (VIEW : 20)
โดย webmaster (VIEW : 17)
โดย webmaster (VIEW : 19)
โดย webmaster (VIEW : 23)
โดย webmaster (VIEW : 19)
โดย webmaster (VIEW : 19)
โดย webmaster (VIEW : 17)
โดย webmaster (VIEW : 16)
โดย webmaster (VIEW : 20)
โดย webmaster (VIEW : 18)
โดย webmaster (VIEW : 22)
โดย webmaster (VIEW : 17)
โดย webmaster (VIEW : 17)
โดย webmaster (VIEW : 15)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 14 รูปภาพ]
<< 1 >>