[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ดําเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐) [ 26/ก.ค./2563 ]

     เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสาพูน ได้ดําเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ยกระดับชุมชนด้านการซ่อม (Repair) อาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพ และด้านการพัฒนา(Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ กิจกรรมย่อยสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่นฝุ่นละออง ขนาดเล็ก การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) และออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตําบลทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

  
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 3)
โดย webmaster (VIEW : 1)
โดย webmaster (VIEW : 1)
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 1)
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 2)
โดย webmaster (VIEW : 2)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 13 รูปภาพ]
<< 1 >>