[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[ อ่าน : 12 ] [ 29/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ช่วงเช้า ผู้อำนวยการ แสวง ทาวดี พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่ และสมาชิก อกท.หน่วยลำพูน ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชและสมาชิก ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รับทุนการศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา จากหัวส่วนราชการ อำเภอแม่ทา และช่วงเย็น ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ดําเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐)[ อ่าน : 17 ] [ 26/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสาพูน ได้ดําเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ยกระดับชุมชนด้านการซ่อม (Repair) อาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพ และด้านการพัฒนา(Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ กิจกรรมย่อยสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่นฝุ่นละออง ขนาดเล็ก การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) และออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตําบลทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายก อกท.หน่วยลำพูน และ ประธานชมรมพืชศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ ฝายพัชรธรรม บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 12 ] [ 26/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายก อกท.หน่วยลำพูน และ ประธานชมรมพืชศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ ฝายพัชรธรรม บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม:AIC จังหวัดลำพูน ให้การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในโครงการเสริมสร้างการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน [ อ่าน : 12 ] [ 26/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม:AIC จังหวัดลำพูน ให้การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในโครงการเสริมสร้างการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ซึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผอ.วษท.ลำพูน ประธานศูนย์ กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ มีครูสิตานัน เสนสัก วษท.ลำพูน เป็นวิทยากร และศึกษาดูงานแปลงไฮโดรโปรนิกส์ ของนักเรียนโครงการฐานวิทยาศาสตร์:แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ วษท.ลำพูน เป็นทางเลือกเพื่อการอยู่รอดของประชาชนในยุควิกฤต โควิด-19 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทีมงาน วษท.ลำพูน ทุกคน เราจะไม่ทิ้งกัน รอดพ้นวิกฤต โควิด -19 ไปด้วยกัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนรับการประเมิน ระดับดีเด่น ระดับประเทศ คณะกรรมการประเมินและติดตามการดำเนินงานของชมรมตามหลักการ 3 ก.[ อ่าน : 10 ] [ 26/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 23  กรกฎคม 2563 ชมรมทูบีนัมเบอร์ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนรับการประเมิน ระดับดีเด่น ระดับประเทศ คณะกรรมการประเมินและติดตามการดำเนินงานของชมรมตามหลักการ 3ก.ของชมรม ขอขอบพระคุณท่านโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทาพร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สาธารณสุขอำเภอแม่ทา เลขาอำเภอทูบีนัมเบอร์ 1 อำเภอแม่ทา ที่ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับคณะกรรมการและให้กำลังใจสมาชิกชมรม:ขอชื่นชมครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการและสมาชิกชมรมที่ตั้งใจทำดีเพื่อสังคมขอให้กำลังใจและจะสนับสนุนต่อไป เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด...
การเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 [ อ่าน : 18 ] [ 14/ก.ค./2563 ]
    วันที่  14  กรกฎาคม 2563  นำโดย นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ นายธีรวุธ ยะอูป วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  และคณะครูได้ร่วมต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.)[ อ่าน : 37 ] [ 12/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับทำพิธีเปิดเปิดศูนย์การเรียน สองแห่งคือตอนเช้าเวลา 9.30 น.ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูนและตอนบ่าย เวลา 14.30 น.ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านจำชมพู ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูนมีผู้สมัครเรียนและเข้าร่วมโครงการใหม่ปีนี้รวมทั้งสิ้น 63 คน ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมของตนเองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวง[ อ่าน : 20 ] [ 10/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  นักศึกษา แผนกวิชา พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวงในพื้นที่บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่6 บ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 8 และพื้นที่บริเวณริมฝั่งน้ำกวง พื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม  มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสาพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวงตามธรรมชาติ อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กวงทั้งสองฝั่ง ทำให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝาย อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำโดยนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน การปลูกพืชผักสวนครัว การพัฒนาคุณภาพดิน เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร
พิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่[ อ่าน : 75 ] [ 29/มิ.ย./2563 ]
    

วันที่ 29  มิถุนายน  2563  ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร “กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” จำนวน 20 ใบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งมอบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานในพิธี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร “กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในประเภทที่ 7 ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการเกษตรแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ห่างไกลในภาคเกษตรครัวเรือน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ตอบโจทย์ ครอบคลุมกิจกรรมหลักของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรยายและภาพประกอบโดย prสอศ.

กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้ปกครอง นักเรียน – นักศึกษาใหม่ปรำจำปีการศึกษา 2563[ อ่าน : 144 ] [ 26/มิ.ย./2563 ]
    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้ปกครอง  นักเรียน – นักศึกษาใหม่ปรำจำปีการศึกษา 2563 นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายแสวง ทาวดี คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยประชุมผ่านวิดีโอ conference จากอาคารห้องประชุมสุริยะ (ผู้ปกครอง) ถ่ายทอดสดไปยัง อาคารฝึกงาน 4 ชั้น ซึ่งให้ นักเรียนระดับ ปวช.1 และปวส.1 ได้รับฟังและได้ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษา อย่างเป็นทางการ ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนขอยินดีต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ทุกคน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 -> [จำนวน 182 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>