[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร" แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประจำปีการศึกษา2562 [ อ่าน : 7 ] [ 27/ก.พ./2563 ]
    เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร" แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประจำปีการศึกษา2562  ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) จำนวน  17  คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  94  คน และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน
ทำบุญวิทยาลัยฯ ครบรอบ 41 ปี และทำบุญอาคาร - แฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น[ อ่าน : 66 ] [ 24/ก.พ./2563 ]
    

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.29 น. นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีทำบุญวิทยาลัยฯ ครบรอบ 41 ปี (14 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในพิธี มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 แห่ง ภายในวิทยาลัย จากนั้น เวลา 09.49 น. ทำบุญอาคาร - แฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ภายในพิธีประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ อาคาร - แฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน

ยินดีต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง พร้อมคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อมาเยี่ยมชมและให้นโยบายต่างๆด้านการศึกษาที่สำคัญ ณ ห้องประชุมชั้นสองอาคารอเน[ อ่าน : 23 ] [ 6/ก.พ./2563 ]
    วันที่ 6 ก.พ.2563 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง พร้อมคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อมาเยี่ยมชมและให้นโยบายต่างๆด้านการศึกษาที่สำคัญ ณ ห้องประชุมชั้นสองอาคารอเนกประสงค์ ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผลงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน  รับฟังผลการดำเนินโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  และเยี่ยมชมโครงการพิเศษ Smart fram ขอขอบคุณท่านด้วยความยิ่นดียิ่ง

การจัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน[ อ่าน : 21 ] [ 6/ก.พ./2563 ]
    เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีการจะประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตร และการส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ทา สู่เป้าหมาย"แม่ทาเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง"[ อ่าน : 5 ] [ 5/ก.พ./2563 ]
    เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563 วษท.ลำพูน ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ทา สู่เป้าหมาย"แม่ทาเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง"ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนกับอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน(โดยนายโยธิน ประสงค์ความดีนายอำเภอแม่ทา) ณ หอประชุมอำเภอแม่ทา ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆคน

เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการศึกษาโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ อ่าน : 8 ] [ 30/ม.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการศึกษาโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการ อธิการบดี ม.แม่โจ้ ให้เกียรติร่วมลงนามและเป็นคู่ความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จบเกษตรลำพูนแล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562[ อ่าน : 102 ] [ 21/ม.ค./2563 ]
    วันนี้ (21 ม.ค.63) เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการประเมินอีก 6 ท่าน และมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมวันครูแห่งชาติ 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”[ อ่าน : 30 ] [ 17/ม.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2563  ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ จ.ลำพูน โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ทำหน้าที่ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายพิชิต นิตยโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย กล่าวรายงานฯ  และเข้าร่วมกิจกรรม "กีฬาครูอาชีวะสัมพันธ์" ณ สนามกีฬาเครือสหพัฒน์ จ.ลำพูน
จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษากับ National Kangshan Agricultural and Industrial Vocational Senior High School จากประเทศใต้หวัน[ อ่าน : 29 ] [ 15/ม.ค./2563 ]
    15 มกราคม 2563 ผอ.แสวง ทาวดี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษากับ National Kangshan Agricultural and Industrial Vocational Senior High School จากประเทศใต้หวัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษา และรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย รมช. ต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา[ อ่าน : 34 ] [ 14/ม.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 ผอ.แสวง ทาวดี ได้มอบหมายให้ รองฯธีรวุธ ยะอูป ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษา และรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย รมช. ต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ดร.ศุภชัย ศรีหล้า และคณะผู้ติดตาม 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 -> [จำนวน 151 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>