ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 กับเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี)

14 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นำโดยนางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และสมาชิกแกนชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ #รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี #prlcat

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :