วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร แด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มูลนิธิพุทธจิตธรรมญาณ จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น.นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาประจำหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร แด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาเป็นประธานในพิธี ณ มูลนิธิพุทธจิตธรรมญาณ จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :