การประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน การใช้งานแอปพลิเคชัน“ช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ปลายนา หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน และนายวงศกร คำมา หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน การใช้งานแอปพลิเคชัน“ช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ช่างอาชีวะซ่อมทั่วไทย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :