ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาตะกร้อชาย รุ่นอายุ 18 ปี

🏆 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาตะกร้อชาย รุ่นอายุ 18 ปี
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูน เกมส์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 19 กันยายน 2566เป็นตัวแทนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :