ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :