ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่า นางบัวพัฒ ธิติธารวัฒน์ เลขานุการ เข้าร่วมการประชุม ทางชมรมศิษย์เก่า

วันที่26 ตุลาคม 2566 ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่านางบัวพัฒ ธิติธารวัฒน์ เลขานุการ และนายสุรชัย ธิติพิมาน ผู้ประสานงาน เข้าร่วมการประชุม ทางชมรมศิษย์เก่าได้ให้ความความอนุเคราะห์โคมไฟ พร้อมระบบไฟแสงสว่าง และระบบกระจายเสียงภายในวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่44 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :